Vloge in obrazci

VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA OTROKA V ŠOLO IN DOMOV

VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA OTROKA S POSEBNIMI POTREBAMI

  • TRR: SI56013005000309193
  • Referenca: SI11 76007-7111002
  • Ime in naslov: Občina Radenci – Upravna taksa, Radgonska 9, Radenci

Vloga za oprostitev plačila NUSZ za prvih 5 let po vselitvi v novo zgrajen stanovanjski objekt

Vloga za dovolitev pokopa oz. raztrosa pepela zunaj pokopališča

VLOGA ZA UREDITEV TRAJNIKA

VLOGA ZA IZDAJO MNENJA – Za gradnjo NEZAHTEVNEGA objekta je potrebno tudi vložiti vlogo za odmero KOMUNALNEGA PRISPEVKA in PLAČATI KOMUNALNI PRISPEVEK

  • TRR: SI56013005000309193
  • Referenca: SI11 76007-7111002
  • Ime in naslov: Občina Radenci – Upravna taksa, Radgonska 9, Radenci

ZAHTEVA ZA IZDAJO DOVOLJENJA / SOGLASJA ZA DELA NA ZEMLJIŠČIH IN OBJEKTIH V VAROVALNEM PASU OBČINSKE CESTE

ZAHTEVA ZA IZDAJO DOVOLJENJA / SOGLASJA ZA PREKOPAVANJE, PODKOPAVANJE, PREBITJE IN DRUGA DELA NA JAVNI CESTI

ZAHTEVA ZA IZDAJO DOVOLJENJA / SOGLASJA ZA UREDITEV CESTNEGA PRIKLJUČKA NA JAVNO CESTO

ZAHTEVA ZA IZDAJO DOVOLJENJA / SOGLASJA ZA POSTAVITEV TURISTIČNE IN OBVESTILNE SIGNALIZACIJE V VAROVALNEM PASU OBČINSKE CESTE

VLOGA ZA SOGLASJE ZA IZREDNI PREVOZ NA OBČINSKIH CESTAH

VLOGA ZA PRENOS JAVNE CESTE V LAST OBČINE RADENCI

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA – MANJŠA REKONSTRUKCIJA

Skip to content