Vloge in obrazci

VLOGA ZA DODATNO ZNIŽANJE PLAČILA VRTCA

  • TRR: SI56013005000309193
  • Referenca: SI11 76007-7111002
  • Ime in naslov: Občina Radenci – Upravna taksa, Radgonska 9, Radenci
  • TRR: SI56013005000309193
  • Referenca: SI11 76007-7111002
  • Ime in naslov: Občina Radenci – Upravna taksa, Radgonska 9, Radenci
  • TRR: SI56013005000309193
  • Referenca: SI11 76007-7111002
  • Ime in naslov: Občina Radenci – Upravna taksa, Radgonska 9, Radenci

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA GRADNJO NEZAHTEVNEGA /ENOSTAVNEGA OBJEKTA V VAROVALNEM PASU OBČINSKE CESTE

Vloga za oprostitev plačila NUSZ za prvih 5 let po vselitvi v novo zgrajen stanovanjski objekt

Vloga za oprostitev plačila NUSZ

Vloga za dovolitev pokopa oz. raztrosa pepela zunaj pokopališča

VLOGA ZA IZDAJO MNENJA

VLOGA ZA UREDITEV TRAJNIKA