Vloge in obrazci

 • TRR: SI56013005000309193
 • Referenca: SI11 76007-7111002
 • Ime in naslov: Občina Radenci – Upravna taksa, Radgonska 9, Radenci
 • TRR: SI56013005000309193
 • Referenca: SI11 76007-7111002
 • Ime in naslov: Občina Radenci – Upravna taksa, Radgonska 9, Radenci
 • TRR: SI56013005000309193
 • Referenca: SI11 76007-7111002
 • Ime in naslov: Občina Radenci – Upravna taksa, Radgonska 9, Radenci

VLOGA ZA GRADNJO, REKONSTRUKCIJO, OZIROMA POSTAVLJANJE OBJEKTOV IN NAPRAV V VAROVALNEM PASU OBČINSKE CESTE

 • Vloga za gradnjo rekonstrukcijo… 
 • Plačilo upravne takse: 36,20 €
 • TRR: SI56013005000309193
 • Referenca: SI11 76007-7111002
 • Ime in naslov: Občina Radenci – Upravna taksa, Radgonska 9, Radenci

Vloga za oprostitev plačila NUSZ za prvih 5 let po vselitvi v novo zgrajen stanovanjski objekt

Vloga za oprostitev plačila NUSZ

Vloga za dovolitev pokopa oz. raztrosa pepela zunaj pokopališča

VLOGA ZA IZDAJO MNENJA