Vloge in obrazci

VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA OTROKA V ŠOLO IN DOMOV

VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA OTROKA S POSEBNIMI POTREBAMI

  • TRR: SI56013005000309193
  • Referenca: SI11 76007-7111002
  • Ime in naslov: Občina Radenci – Upravna taksa, Radgonska 9, Radenci
  • TRR: SI56013005000309193
  • Referenca: SI11 76007-7111002
  • Ime in naslov: Občina Radenci – Upravna taksa, Radgonska 9, Radenci
  • TRR: SI56013005000309193
  • Referenca: SI11 76007-7111002
  • Ime in naslov: Občina Radenci – Upravna taksa, Radgonska 9, Radenci

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA GRADNJO NEZAHTEVNEGA /ENOSTAVNEGA OBJEKTA V VAROVALNEM PASU OBČINSKE CESTE

Vloga za oprostitev plačila NUSZ za prvih 5 let po vselitvi v novo zgrajen stanovanjski objekt

Vloga za dovolitev pokopa oz. raztrosa pepela zunaj pokopališča

VLOGA ZA IZDAJO MNENJA

VLOGA ZA IZDAJO MNENJA ZA NEZAHTEVNE OBJEKTE

VLOGA ZA UREDITEV TRAJNIKA

VLOGA ZA PRENOS JAVNE CESTE V LAST OBČINE RADENCI

Skip to content