Vloge in obrazci

  • TRR: SI56013005000309193
  • Referenca: SI11 76007-7111002
  • Ime in naslov: Občina Radenci – Upravna taksa, Radgonska 9, Radenci
  • TRR: SI56013005000309193
  • Referenca: SI11 76007-7111002
  • Ime in naslov: Občina Radenci – Upravna taksa, Radgonska 9, Radenci
  • TRR: SI56013005000309193
  • Referenca: SI11 76007-7111002
  • Ime in naslov: Občina Radenci – Upravna taksa, Radgonska 9, Radenci

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA GRADNJO NEZAHTEVNEGA /ENOSTAVNEGA OBJEKTA V VAROVALNEM PASU OBČINSKE CESTE

Vloga za oprostitev plačila NUSZ za prvih 5 let po vselitvi v novo zgrajen stanovanjski objekt

Vloga za oprostitev plačila NUSZ

Vloga za dovolitev pokopa oz. raztrosa pepela zunaj pokopališča

VLOGA ZA IZDAJO MNENJA

VLOGA ZA IZDAJO MNENJA ZA NEZAHTEVNE OBJEKTE

VLOGA ZA UREDITEV TRAJNIKA