Režijski obrat

Za urejanje vseh zadev, vezanih na oskrbo s pitno vodo, lahko pokličete na telefonski številki

za vzdrževanje: 065-602-201

in

stanje števca: 065-602-202 ali na elektronski naslov komunala@radenci.si.

Za naročilo odvoza grezničnih gošč pokličite na telefonsko številko 065-602-202 ali sporočite na elektronski naslov komunala@radenci.si.

 

 

O Režijskem obratu Občine Radenci

Besedilo v pripravi.

Delovna področja

Besedilo v pripravi.

Kadrovska zasedba

Besedilo v pripravi.

Skip to content