Razpisi

Javni razpisi
Objava prostega delovnega mesta Komunalni delavec II
Datum objave: 17. 6. 2019 0:00
Rok oddaje: 20. 6. 2019 0:00
Šifra: 110-00015/2019

Občina Radenci objavlja 3 prosta delovna mesta Komunalni delavec II.Podrobnosti v prilogi.

Javni razpisi
Objava prostega delovnega mesta Knjigovodja VI
Datum objave: 17. 6. 2019 0:00
Rok oddaje: 20. 6. 2019 0:00
Šifra: 110-0017/2019

Objava prostega delovnega mesta Knjigovodja VI.Podrobnosti v prilogi.

Javni razpisi
Javna objava prostega delovnega mesta Delovodja V.
Datum objave: 17. 6. 2019 0:00
Rok oddaje: 20. 6. 2019 0:00
Šifra: 110-00016/2019

Občina Radenci objavlja prosto delovno mesto Delovodja V. Podrobnosti objave v prilogi.

Javna naročila
KOMUNALNO OPREMLJANJE PARCEL
Datum objave: 13. 6. 2019 15:39
Rok oddaje: 20. 6. 2019 12:00
Šifra: 431-0029/2019

Občina Radenci razpisuje gradbena dela po naročilu male vrednosti in sicer komunalno ureditev parcel za gasilskim domom v Radencih.

Javni razpisi
Namera o objavi treh prostih delovnih mest v Režijskem obratu Občine Radenci
Datum objave: 30. 5. 2019 0:00
Rok oddaje: 30. 6. 2019 0:00
Šifra:

Spoštovani, Občina Radenci bo po potrditvi Rebalansa Proračuna Občine Radenci (predvidoma sredina junija 2019) objavila javno objavo za 3 prosta delovna mesta in sicer:1-Operativni vodja del na terenu, min. V. TR; 2-Dva nekvalificirana delavca, min. osnovna šola ali več (celovito urejanje pokopališč v občini Radenci:  košnja, čiščenje, košnje javnih in drugih površin v lasti občine, druga opravila...).Točna vsebina javnega razpisa, pogoji za zasedbo prostih delovnih mest ter rok za prijavo bodo objavljeni na spletni strani Občine Radenci, navedeno v skladu z zakonodajo.Pozdravljeni!

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci v letu 2019
Datum objave: 7. 5. 2019 0:00
Rok oddaje: 30. 11. 2019 0:00
Šifra: 431

Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci v letu 2019
 
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Radenci: http://www.radenci.si. Zainteresirane stranke jo lahko dvignejo tudi na sedežu Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, vsak delovni dan od 7. do 15. ure.
 
Dodatne informacije se lahko pridobijo po elektronski pošti: obcina@radenci.si ali na telefonu: 02 / 5669-610, vsak delovni dan od 7. do 15. ure.
 
Popolne vloge se razvrstijo po datumu, uri in minuti prejetja. Pri prvotno nepopolnih vlogah, ki so bile dopolnjene, se kot čas oddaje vloge štejeta datum in čas oddane dopolnitve. V primeru, da je v seznam popolnih vlog uvrščeno več vlog, kot je na voljo sredstev, se sredstva razdelijo vlagateljem popolnih vlog na začetku seznama, glede na vrstni red (datum, ura in minuta prejema) in razpoložljiva sredstva.
 
V primeru premajhnih razpoložljivih finančnih sredstev za subvencije v proračunu za leto 2019 vsem upravičenim vlagateljem, se preostalim zagotovi izplačilo subvencij v naslednjem proračunskem letu prednostno pred objavo javnega razpisa, v okviru sredstev poračuna predvidenih za te namene.

Poziv za javno zbiranje ponudb
Javno zbiranje ponudb za oddajo pisarn v najem
Datum objave: 11. 3. 2019 9:00
Rok oddaje: 30. 6. 2019 12:00
Šifra: 7113-0005/2019

Predmet oddaje v najem so poslovni prostori oz. pisarne (v nadaljevanju: pisarne) v 1. nadstropju poslovne stavbe z naslovom Radgonska cesta 9G. Pri najemu pisarn je vključena souporaba skupnih prostorov v 1. nadstropju to je: dvigalo, stopnišče 16,7 m2, komunikacije (hodnik) 129,1 m2, sanitarije ločene moške in ženske 13,5 m2, čajna kuhinja 7,8 m2, prostor v načrtu naveden kot kadilnica 3 m2 (se ne sme uporabljati kot kadilnica) in prostor za čistila 2 m2, kot je razvidno iz priloženega načrta.
 
Pisarne se dajejo v najem po načelu videno-najeto.
 
Energetska izkaznica za del stavbe 2, v katerem se nahajajo pisarne, je priložena.

 

Arhiv razpisov