Razpisi

Javna naznanila
Ugotovitvena odločba
Datum objave: 23. 9. 2020 0:00
Rok oddaje: 9. 10. 2020 0:00
Številka:

Ugotovi se, da imajo nepremičnine s parc.št. 798/1, 800, 801 in 802 vse k.o. Murski Vrh  status grajenega javnega dobra lokalnega pomena- občinska cesta.
Odločba je v prilogi.Javna naznanila
Ugotovitvena odločba
Datum objave: 22. 9. 2020 0:00
Rok oddaje: 8. 10. 2020 0:00
Številka:

Ugotovi se, da imajo nepremičnine s parc.št. 806, 810/1 in 811 vse k.o. Murski Vrh  status grajenega javnega dobra lokalnega pomena- občinska cesta.
Odločba je v prilogi.Javna naznanila
Ugotovitvena odločba
Datum objave: 18. 9. 2020 0:00
Rok oddaje: 6. 10. 2020 0:00
Številka:

Ugotovi se, da ima nepremičnina parc.št. 1325/1 katastrska občina 201 Rihtarovci status grajenega javnega dobra lokalnega pomena- občinska cesta.
Odločba je v prilogi.Javni pozivi
Predhodno posvetovanje k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v Zdraviliškem kraju Radenci
Datum objave: 15. 9. 2020 15:00
Rok oddaje: 2. 10. 2020 23:59
Številka: 031-0004/2020

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v Zdraviliškem kraju Radenci
 
 
PREDHODNO POSVETOVANJE: od 16.9.2020 do  2.10.2020
 
 
Na podlagi 16. člena ter v povezavi z 12. in 21. členom Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08; v nadaljevanju ZDOIONUS) ter 30. člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/11 ter 67/15) župan Občine Radenci objavlja javni poziv na
 
PREDHODNO POSVETOVANJE
k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v Zdraviliškem kraju Radenci
 
 
1. Javni poziv predhodnega posvetovanja se izvede za preimenovanje Titove ceste v Cesto osamosvojitve Slovenije na območju naselja Radenci. Na tem območju naselja Radenci je zgrajeno naselje hiš, stanovanjskih blokov, podjetje Erinox d.o.o. in Vrtec Radenci - Radenski mehurčki.
 
2. Poziv za predhodno posvetovanje je v skladu z ZDOIONUS objavljen na spletnih straneh Občine Radenci ter na Moji Občini. Predhodno posvetovanje poteka od 16 septembra 2020 do 2. oktobra 2020. 
 
3. Gradivo za predhodno posvetovanje je v času iz prejšnje točke objavljeno na spletni strani Občine Radenci, na ogled pa je tudi v prostorih Občine Radenci, Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci, 2. nadstropje. Dodatna pojasnila so možna pri županu Občine Radenci, Romanu Leljaku. 
 
4. V času predhodnega posvetovanja lahko pravne in fizične osebe podajo pripombe in predloge k predlogu osnutka sprememb in dopolnitev odloka. Rok za pripombe in predloge poteče zadnji dan predhodnega posvetovanja. Pripombe in predloge se naslovi na naslov: Občina Radenci, Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci ter sklic na številko zadeve 031-0004/2020 - Preimenovanje Titove ceste v Cesto osamosvojitve Slovenije.
 
Štev.: 031-0004/2020-4
Datum: 15.9.2020
 
 
 

 

                      Roman LELJAK,
Župan Občine RadenciJavni razpisi
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DELOVANJA TURISTIČNIH DRUŠTEV
Datum objave: 15. 9. 2020 0:00
Rok oddaje: 30. 9. 2020 11:00
Številka: 431-0090/2020

V prilogi objavljamo Javni razpis za za sofinanciranje delovanja turističnih društev v Občini Radenci za leto 2020.
 
 Javni razpisi
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE SOCIALNIH IN HUMANITARNIH PROGRAMOV DRUŠTEV NA OBMOČJU OBČINE RADENCI ZA LETO 2020
Datum objave: 1. 9. 2020 0:00
Rok oddaje: 30. 9. 2020 11:00
Številka: 431-0066/2020-1

V prilogi objavljamo Javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov društev na območju Občine Radenci za leto 2020.Javni razpisi
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV DRUGIH DRUŠTEV IZ OBČINE RADENCI V LETU 2020
Datum objave: 1. 9. 2020 0:00
Rok oddaje: 30. 9. 2020 11:00
Številka: 431-0065/2020-1

V prilogi objavljamo Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev iz Občine Radenci v letu 2020.
 Javni razpisi
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH DRUŠTEV OBČINE RADENCI V LETU 2020
Datum objave: 1. 9. 2020 0:00
Rok oddaje: 30. 9. 2020 11:00
Številka: 431-0064/2020-1

V prilogi objavljamo Javni razpis za sofinanciranje kulturnih društev Občine Radenci v letu 2020.
 
 
 Javni razpisi
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI RADENCI ZA LETO 2020
Datum objave: 1. 9. 2020 0:00
Rok oddaje: 30. 9. 2020 11:00
Številka: 431-0067/2020-1

V prilogi objavljamo Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Radenci za leto 2020.
 
LPŠ 2020 in Merila in pogoje za vrednotenje LPŠ najdete na spodnji povezavi:
 
https://radenci.si/wp-content/uploads/2020/07/LP%C5%A0-2020.pdf
 
http://www.lex-localis.info/files/0342e219-abd2-4592-8d7b-e2b36df1d62e/636927544646228889_Merila%20in%20pogoji%20za%20vrednotenje%20letnega%20programa%20sporta%20v%20obcini%20Radenci.pdfJavna naročila
Projektiranje in gradnja telovadnice
Datum objave: 20. 8. 2020 12:16
Rok oddaje: 28. 9. 2020 14:00
Številka: 431-0077/2020

Občina Radenci objavlja javno naročilo projektiranje in gradnja telovadnice ob OŠ Kapela.Javni razpisi
Javno zbiranje ponudb
Datum objave: 6. 7. 2020 0:00
Rok oddaje: 31. 12. 2020 0:00
Številka: 7113-0005/2029-52


Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci v letu 2020
Datum objave: 16. 3. 2020 9:00
Rok oddaje: 31. 12. 2020 0:00
Številka: 354-0018/2020-3

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) velikosti do 50 PE za stanovanjske objekte na območju Občine Radenci (v nadaljevanju: občina) v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/15) in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/18 in 52/18). 
 
Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev po tem razpisu so lastniki (fizične osebe) stanovanjskih objektov v občini. V primeru izgradnje skupne male čistilne naprave za več stanovanjskih objektov, je nosilec investicije (vlagatelj) tisti, na katerega zemljišču bo čistilna naprava zgrajena, investitorji pa medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo.
 
Splošni pogoji upravičenosti so podrobneje opisani v IV. točki tega razpisa.
 
Upravičenec lahko kandidira na proračunska sredstva za en objekt le enkrat. 

Arhiv razpisov