Razpisi

Javni razpisi
Javna dražba nepremičnin Občine Radenci
Datum objave: 21. 2. 2020 0:00
Rok oddaje: 13. 3. 2020 23:59
Številka: 4780-0001/2020-6

JAVNA DRAŽBA NEPOZIDANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČ, PROSTOROV/HIŠ V OBČINI RADENCI
Rok za plačilo varščine: 13.3.2020
Datum javne dražbe: 16.3.2020
Kraj javne dražbe: Občina Radenci, Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci (sejna soba Kajetana Koviča, 2. nadstropje).
 
Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča za Gasilskim domom Radenci, prostori, hiše in sicer:
1- parc. št. 36/18, v izmeri 989 m2, k.o. 200 Radenci, Izklicna cena: 29.158,00 EUR
2- parc. št. 36/19, v izmeri 804 m2, k.o. 200 Radenci, Izklicna cena: 23.704,00 EUR
3- parc. št. 36/20, v izmeri 641 m2, k.o. 200 Radenci, Izklicna cena: 18.898,00 EUR
4- parc. št. 36/22, v izmeri 738 m2, k.o. 200 Radenci, Izklicna cena: 21.758,00 EUR
5- parc. št. 36/23, v izmeri 806 m2, k.o. 200 Radenci, Izklicna cena: 23.763,00 EUR
6- 200-12-32 (klet, 82,60 m2) - Izklicna cena: 27.550,00 EUR
7-parc. št. 724/1, 724/2 in 725, v izmeri 1.924 m2, k.o. 212 Okoslavci, Izklicna cena: 25.000,00 EUR
8-parc.št. 82/7, 82/4, 82/5 in 83/5, v skupni izmeri 791 m2, k.o. Boračeva, Izklicna cena: 16.800,00 EUR
9-parc. št. 9/3, 9/5 in 8/1, v skupni izmeri 992 m2, k.o. 202 Kapelski Vrh, Izklicna cena: 29.470,00 EUR
10-parc. št. 548/2, 548/3, 548/10, 548/12, 548/14, v skupni izmeri 1.637 m2, k.o. 218 Hrastje Mota, Izklicna cena: 23.674,00 EUR
Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo do vključno 13.3.2020 vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene.
Več informacij v prilogi.Poziv za javno zbiranje ponudb
Javno zbiranje ponudb za oddajo pisarn v najem
Datum objave: 27. 12. 2019 9:00
Rok oddaje: 31. 3. 2020 12:00
Številka: 7113-0005/2019

Predmet oddaje v najem so poslovni prostori oz. pisarne (v nadaljevanju: pisarne) v 1. nadstropju poslovne stavbe z naslovom Radgonska cesta 9G. Pri najemu pisarn je vključena souporaba skupnih prostorov v 1. nadstropju to je: dvigalo, stopnišče 16,7 m2, komunikacije (hodnik) 129,1 m2, sanitarije ločene moške in ženske 13,5 m2, čajna kuhinja 7,8 m2.
 
Pisarne se dajejo v najem po načelu videno-najeto.
 
Energetska izkaznica za del stavbe 2, v katerem se nahajajo pisarne, je priložena. 

Arhiv razpisov