Tematska učna pot »Od kamna do železa«

Učna pot bo umeščena v zavarovano območje naselbinske, vrtno arhitekturne dediščine Radenci – zdraviliški park.

Obiskovalci se bodo seznanili s prazgodovino v povezavi z novejšo zgodovino zdraviliškega turizma v Radencih. Naš cilj je povezati prazgodovinske najdbe s celotno bogato zgodovino Občine Radenci.

Prva točka – »Prazgodovinski plato«

Na platoju pred pošto se bodo tako seznanili s časovnim trakom prazgodovinskih dob.

Druga točka – »Zdravilni vrelec«

Bodo spoznali bakreno dobo in nastanek mineralne vode.

Tretja točka  – spomenik »Tri gracije«

Pri spomeniku bo govora o bronasti dobi v povezavi z  z začetkom razvoja turizma in polnjenja mineralne vode v Radencih. Spomenik je bil postavljen v počastitev 100-te obletnice delovanja podjetja Radenska.

Četrta točka –   »Petanjski vrelec«

Predstavljena bo železna doba,  hkrati pa se bodo obiskovalci seznanili z edinstvenim izvirov vode in njeno okolico.

Učna pot je v pripravi. Več sledi…