Referendum – nedelja, 13.6.2021

POMEMBNO OBVESTILO: 

Spoštovani,

dne 20.5.2021 je bila sprejeta odločitev Ustavnega sodišča RS, št. U-I-2/21-28, U-I-3/21-26, s katero se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v zdraviliškem kraju Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 71/20), odpravi. Ker je predmetni odlok predmet referendumskega vprašanja v Občini Radenci z dne 13.6.2021, je ugotoviti, da je z odpravo odloka odpadla pravna podlaga za izvedbo referenduma, ki je bil predviden za 13.6.2021.

V skladu z navedenim referenduma v Občini Radenci dne 13.6.2021 NE BO.


 

Akt  o razpisu referenduma, 13.6.2021

Rokovnik vol. opravil, 13.6.2021

6. DOPISNA SEJA OVK, 26.4.2021

Zapisnik 6. dopisne seje OVK, 26.4.2021, Priloge:16.a.Sklep o določitvi volišč in območij 13.6.2021 -izvzem Murščak. 6.b.Nadomestilo volilni odbor  6.c.Sklep o višini nad. volišče, 84 eur,  

6.d.Poziv za predsednike/člane volilnih odborov. 6.e.Predlog za kandidata za VO. f.SOGLASJE IN IZJAVA VO

OBVESTILO – glasovanje na voliščih (78.čl.ZLV-predčasno glasovanje, 75.čl. ZLV -glasovanje po pošti, 81.čl. ZLV – glasovanje na domu) – vse informacije TUKAJ Obvestilo predčasno, doma, pošta, 13.6.2021.

  1. PREDČASNO GLASOVANJE: bo potekalo v sredo, 9.6.2021, na sedežu Občinske volilne komisije Občine Radenci, Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci (pritličje nove poslovne stavbe),  med 9.00 in 19.00 uro
  2. GLASOVANJE PO POŠTI: Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja po pošti, mora najpozneje 10 (deset) dni pred dnem glasovanja, to je do četrtka, 3.6.2021, poslati Občinski volilni volilni komisiji Občine Radenci, Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci, zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku mora navesti svoje osebne podatke, naslov, na katerega naj mu volilna komisija pošlje volilno gradivo. Zahtevek se lahko skeniran (zaradi podpisa) pošlje tudi po e-pošti na naslov: jasna.divjak@radenci.si. a-obrazec-glasovanje-po-posti-13.6.2021
  3. GLASOVANJE NA DOMU:  Po določbi 81. člena Zakona o lokalnih volitvah volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje 3 (tri) dni pred dnem glasovanja, to je do 10.6.2021. Namero za glasovanje na domu lahko volivci sporočijo sami, lahko pa v njihovem imenu zahtevek vloži tudi družinski član, sosed ali druga oseba vredna zaupanja (navesti pa mora svoje osebne podatke in identifikacijsko številko osebnega dokumenta).  Svojo namero za glasovanje na domu volivci sporočijo na telefonsko številko Občinske volilne komisije /02 566 96 13 oz. 041-686-687, ali zahtevek pošljejo po pošti na naslov Občinske volilne komisije Občine Radenci, Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci,  ali skeniranega (zaradi podpisa) pošljejo po e-pošti na naslov: jasna.divjak@radenci.si. a-obrazec-glasovanje-na-domu-za-drugega-1 b-obrazec-glasovanje-na-domu-zase-3
Skip to content