SVET DOŽIVETJA VODE

Naziv projekta: SVET DOŽIVETJA VODE

Celotna vrednost projekta: 533.750,00 EUR (z DDV).

Znesek sofinanciranja iz sklada Načrta za okrevanje in odpornost: 350.000,00 EUR

Datum začetka projekta: 1. 7. 2023

Datum zaključka projekt: 7. 10. 2024

 

PROJEKT SVET DOŽIVETJA VODE je Občina Radenci prijavila na Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah (Uradni list RS, št. 166/22 z dne 30.12.2022. Občina je prejela sklep o odobritvi sredstev v višini 350.000 EUR, 31.7.2023, številka sklepa 4300-98/2022/599, z dne 18.07.2023.

Investicija gradnje vključuje:

  • Izgradnjo (gradbeno obrtniška dela) dveh paviljonov v katerem bo predstavljeno virtualno doživetje. Iz sedanje oblike odprtega prostora v obliki gobe, bomo paviljone zaprli z lesom iz vseh strani, dodali elektro in strojne instalacije ter potrebno avdio in video opremo.
  • Nabava računalniške, digitalne in IT opreme za paviljone.
  • Izgradnjo osrednje stavbe (gradbeno obrtniška dela). Obstoječa stavba bo uporabljena zgolj v zunanjih gabaritih, notranjost bo v celoti novogradnja, nove elektro in strojne instalacije, nova tla.
  • Nabava avdio, video in light opreme za zunanjo in notranjo uporabo.
  • Gradnjo in ureditev javnih sanitarij v osrednji stavbi.
  • Postavitev urbane opreme na področju investicije (klopi, koši za smeti za ločeno zbiranje odpadkov, počivalniki).
  • Nabava opreme za izvajanje zunanjih in notranjih prireditev; oder 6×8 metrov, stoli, montažne tribune.
  • Ureditev – rekonstrukcija 2 t.i. gobic v prostor za prodajo lokalnih izdelkov.
  • Ureditev – rekonstrukcija 2 t.i. gobic v prostor za počivališče.
  • Postavitev pitnika vode.

 

Vir financiranja:

Načrt za okrevanje in odpornost, razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje in investicija, D: Zagotavljaje inovativnih ekosistemov ekonomske – poslovne infrastrukture.

 

Financira Evropska unija – “NextGenerationEU”

 

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/o-nacrtu-za-okrevanje-in-odpornost/

 

https://next-generation-eu.europa.eu/index_sl

Skip to content