RE-CONNECT – Sodobni pristopi k razvoju konkurenčnega turizma s povečanjem digitalnih in trajnostnih kompetenc turističnega kadra v odmaknjenih turističnih destinacijah

Trajanje projekta: 01.11.2021 – 31.10.2023
Program: Erasmus+
Vodilni partner: KDRIÜ – Central Transdanubian Regional Innovation Agency, Madžarska
Partnerske države: Irska, Madžarska, Italija, Litva in Slovenija

Obcina Radenci_Informator_2_2022

Turistični sektor ima pomembno in vse večjo vlogo pri gospodarski uspešnosti EU. Ob njegovi krepitvi so se v zadnjem času pojavile nekatere nove usmeritve. Vzporedno z naraščajočo vlogo kratkih domačih potovanj so v primerjavi z destinacijami množičnega turizma postale pomembnejše tudi neobičajne/odmaknjene destinacije. Izpostavljajo se težnje po novih pristopih. Novi pristopi so ekoturizem, geoturizem, agroturizem in podeželski turizem, vsi ti novi pristopi so dobra podlaga za razvoj lokalnih skupnosti okolja, ki podpira podnebno nevtralni turizem.

Ekoturizem temelji na skupnosti, bi moral poudarjati razvoj lokalnih skupnosti in omogočati, da imajo prebivalci znaten nadzor nad razvojem in upravljanjem ter so vanj vključeni, večji del koristi pa bi moral ostati v skupnosti.

 

Pri prijavi projekta RE-CONNECT  je bila med partnerji narejena analiza o ustreznih kompetencah in znanj o nadgradnji svojih ponudb po načelu krožnega gospodarstva v turizma pri turističnih gostiteljih, izvajalcih in ponudnikih, ter njihovih podpornih organizacij. Ugotovljeno je bilo, da so navedene kompetence in znanja v pomanjkanju.

 

Z namenom uspešnega soočanja z navedenimi izzivi želimo s projektom RE-CONNECT pospešiti razvoj kompetenc turističnega osebja na odmaknjenih turističnih destinacijah z izvajanjem bolj zelenega in digitalnega razvojnega pristopa ter zagotavljanjem trajnostnega turizma v skladu s pristopom krožnega gospodarstva v turizmu. Cilj projekta je širjenje zelenih in digitalnih rešitev na odmaknjenih turističnih destinacijah, spodbujanje gospodarskega potenciala na podeželskih območjih, razvoj konkurenčnega turizma ter povečanje digitalnih in trajnostnih kompetenc turističnega kadra na podeželju.

 

V okviru projekta bo razvito digitalno središče namenjeno lokalnemu turističnemu osebju, da v skupni mreži delijo svoje izkušnje, izzive in najboljše delovne prakse. S širokim naborom izobraževanj za turistične gostitelje, izvajalce, ponudnike in njihove podporne organizacije bo projekt spodbujal gospodarski potencial na podeželskih območjih, spodbudil razvoj konkurenčnega turizma ter povečal digitalne in trajnostne kompetence turističnega kadra na podeželju.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI PROJEKTA:

  1. širjenje podnebno nevtralnega turizma na odmaknjenih destinacijah
  2. pospeševanje/izkoriščanje/prepoznavanje gospodarskega potenciala podeželskih območij
  3. širjenje zelenih in digitalnih rešitev na območjih z omejenimi možnostmi
  4. pomemben razvoj kompetenc ciljne skupine.

 

Pričakovani glavni rezultati so:

  • razvito digitalno središče namenjeno turističnemu osebju
  • razvita medregionalna mreža ob krožnem turizmu
  • spodbujanje gospodarskega potenciala
  • konkurenčnost turizma
  • povečanje digitalne in trajnostne kompetence turističnega kadra na podeželju

 

 

 

Skip to content