Znamenitosti

REGISTER spominskih obeležij Občine Radenci

Seznam nepremične kulturne dediščine v občini.

Kapelica – Turjanci

 • Sakralna stavbna dediščina.
 • Odprtega tipa na kvadratnem tlorisu iz 19. stol. Je brez profilacije in jo pokriva piramidna streha.
 • Leži ob železniški progi, izven naselja, jugozahodno od vasi.

Kapelica – Šratovci

 • Kapelica z vitkim zvonikom iz sredine 19. stol. členijo pilastri, podstrešni venec, trikotno zaključeni okni in vratna odprtina. Nad vrati je poslikava.
 • Stoji vzhodno ob cesti Radenci – Gornja Radgona.

Gomilno grobišče – Boračeva

 • Dve nepoškodovani gomili iz rimskega ali starejšega obdobja. Višini gomil sta 0,6 in 0,7m, premera pa 11 in 14,5 m.
 • Prazgodovina, rimska doba.

Kapelica v središču vasi – Boračeva

 • Neoklasicistično kapelico z zvonikom iz l. 1874 členijo pilastri, podstrešni venec in trikotno čelo.
 • Tretja četrtina 19. stol.
 • Stoji v središču vasi med divjima kostanjema, zahodno od ceste Boračeva – Radenci.

Znamenje ob cesti – Boračeva

 • Znamenje iz 19. stol. je povsem brez profilacije. Večja niša ob cesti in dve manjši sta poslikani. Znamenje pokriva dvokapnica za bobrovcem.
 • 19. stol.
 • Južnozahodno od hiše Boračeva 160, vzhodno ob cesti Janžev Vrh – Orehovci.

Domačija Hrastje Mota 10 – Hrastje Mota

 • Profana stavbna dediščina.
 • Domačijo sestavljajo zidana Vrhkletna hiša z letnico na portalu 1891 ter dvoje gospodarskih poslopij. Kmečka hiša ima ohranjeno bogato fasadno profilacijo.
 • 19. stol.
 • Stoji ob cesti v središču vasi, ob Gasilskem domu.

Domačija Hrastje Mota 30 – Hrastje Mota

 • Domačija, kmečka hiša, gospodarsko poslopje, kašča, svinjak, vodnjak.
 • Domačijo sestavljajo zidana, Vrhkletna hiša z letnico 1861 na bogato okrašenem kamnitem portalu. Pravokotno prizidano gospodarsko poslopje s kaščo, svinjaki in vodnjak.
 • Stoji ob glavni cesti Radenci – Ljutomer, v središču vasi.

Gomilno grobišče – Hrastje Mota

 • Na gozdnatem obrobju je že izravnano gomilno grobišče, od katerega je še delno ohranjena prekopana gomila.
 • Najdb ni.
 • Prazgodovina, rimska doba.

Gomilno grobišče Gomilce – Hrastje Mota

 • Na površini že uničeno gomilno grobišče, pod zemljo pa je še možna arheološka plast in najdbe.
 • Prazgodovina, rimska doba.

Hiša Hrastje Mota 34 – Hrastje Mota

 • Kmečka hiša, križ.
 • V okviru prenovljene domačije se je ohranila tipična vrhkletna hiša, z dekorativno oblikovanim kamnitim portalom z letnico 1861. Ob hiši stoji lesen križ.
 • 19. stol.
 • Hiša stoji ob cesti Radenci – Ljutomer, v centru strnjene vasi.

Hiša št. 35 – Hrastje Mota

 • Memorialna dediščina.
 • Dom pomembne osebnosti, spominska plošča.
 • V pritlični hiši se je l. 1838 rodil dr. Jakob Missia, prvi slovenski kardinal. Njemu je posvečena spominska plošča.
 • Druga četrtina 20. stol., 1934.
 • Leži ob glavni cesti Radenci – Ljutomer.

Kapela v središču vasi – Hrastje Mota

 • Neogotska kapela z zvonikom iz okoli 1900 ima trikotno čelo in stavbno pohištvo za verouk.
 • Prelom 19. stol. in 20. stol.
 • Leži v središču vasi, zahodno od ceste Radenci – Ljutomer.

Kapelica nasproti gasilskega doma – Hrastje Mota

 • Kapelica iz prve polovice 20. stol. ima polkrožen apsidalni zaključek in masiven zvonik. Fasada je nerazčlenjena. Streha in stolp sta krita s pločevino.
 • Stoji severno od ceste Radenci – Ljutomer, nasproti gasilskega doma v Hrastje Moti.

Domačija Hrašenski Vrh 1 – Hrašenski Vrh

 • Domačija, dom na vogel, črna kuhinja.
 • Lesena, z ilovico ometana domačija, z gospodarskim delom oblikovana v L, je bila nekoč krita s slamo. V njej je ohranjena črna kuhinja in letnica 1791 na notranjem tramu.
 • Stoji ob razpotju lokalnih cest, na južni strani Hrašenskega Vrha.

Domačija Šratovci 13 – Šratovci

 • Domačija, kmečka hiša, gospodarsko poslopje, svinjak, preša.
 • Domačijo sestavljajo zidana hiša z gospodarskim poslopjem, oblikovana v L, preša z letnico 1927, svinjaki ter drugo gospodarsko poslopje. Hiša je v osnovi iz 19. stol., 1924 prenovljena (letnica na portalu).
 • 19. stol., prva polovica 20, stol., 1924, 1927.
 • Leži ob robu strnjenega naselja, severozahodno od glavne ceste Gornja Radgona – Murska Sobota.

Domačija Šratovci 32 – Šratovci

 • Domačijo sestavljajo zidana, Vrhkletna kmečka hiša, z bogato fasadno profilacijo in letnico na kamnitem portalu 1875, dvoje ločenih gospodarskih poslopij ter kovačija z ohranjenim inventarjem.
 • Zadnja četrtina 19. stol., 1875.
 • Leži ob glavni cesti Gornja Radgona – Murska Sobota, v središču vasi.

Domačija Šratovci 39 – Šratovci

 • Domačijo sestavljajo zidana, bogato profilirana Vrhkletna hiša z letnico 1887 na kamnitem portalu, gospodarsko poslopje iz l. 1905, novejše gospodarsko poslopje, ter vodnjak.
 • Prelom 19. stol. in 20. stol., 1887,1905.
 • Leži ob cesti Murska Sobota – Gornja Radgona, na južnem robu strnjenega naselja.

Hiša Šratovci 12 – Šratovci

 • V okviru prenovljene domačije se je ohranila kmečka hiša, zgrajena l. 1904. Je Vrhkletna, s poudarjeno fasadno profilacijo in kamnitim pravokotnim vhodnim portalom.
 • Prva četrtina 20. stol., 1904.
 • Leži v strnjenem naselju, ob glavni cesti Gornja Radgona – Murska Sobota.

Znamenje – Paričjak

 • Kužno znamenje je bilo postavljeno okoli leta 1680 (v 17. stol.), ko se je po teh krajih širila kuga. Sama kužna znamenja so si med seboj zelo podobna in ponekod so ob njih še vidne gomile.
 • Obnovljeno v mesecu juliju 2002. Restavratorska dela je opravil akademski kipar Mitja Stanek, gradbena dela pa podjetje Inglar d.o.o., Jožeta Tivadarja.

Stebričasto Marijino znamenje – Murski Vrh

 • Datirano z 1671 v Murskem Vrhu (16 ANDREE SIGMUNDT GRILL 71), restavrirano 1872 in prestavljeno 1966, v katero je udarila strela in ga na sredini stebra prelomila je bilo leta 2000 ponovno razstavljeno in armirano postavljeno na novi betonski podstavek.
 • Kovinski dežnik nad znamenjem, ki je bil dodan, je zaradi dotrajanosti ob začetku dela demontiran. Predvidevamo, da je bil ovinski dežnik dodan zaradi opaženega delovanja meteorskih vplivov na modelacijo in kolorid znamenja.

Cerkev Svete Marije Magdalene – Kapelski Vrh

 • 1823-1824 zgrajena cerkev sv. Marije Magdalene na Kapelskem Vrhu – zgraditi jo je dal Martin Kavčič, duhovnik iz Rihtarovec.
 • 1832 nastala slika za glavni oltar sv. Marije Magdalene, izdelala jo je umetnica Krescencija Stadler v Monakovem, prinesel pa jo je sekovski škof Roman Sebastijan, ki je leta 1835 posvetil novo cerkev.
 • 1885 Jakob Brollo je poslikal cerkev sv. Marije Magdalene.
 • 2002 postavljene nove orgle v kapelski župnijski cerkvi

Kapelica Svete Ane – park v Radencih, Zdraviliško naselje

 • 1895 v parku zgrajena neogotska kapela sv. Ane – prečna ladja in fasadni zvonik

Cerkev Svetega Cirila in Metoda – Radenci, Gubčeva cesta

 • 1986 zgrajena sodobna cerkev sv. Cirila in Metoda
Skip to content