Zgodovina

 • 1106 Najstarejša omemba naselja Boračeva z imenom Boratsowe.
 • 1436 Najstarejša omemba kraja Radenci z imenom Radein.
 • 1445 Radein se preimenuje v Radusch in šteje 15 hiš.
 • 1475 Vas Radusch se preimenuje v “das Dorf zu Radein”.
 • 1752 V Rihtarovcih je rojen Andrej Kavčič, ravnatelj mariborske gimnazije in duhovnik.
 • 1804 Na Kapeli je zgrajena stavba, v kateri se je prvič začelo izvajati poučevanje otrok.
 • 1823-1824  Zgrajena cerkev sv. Marije Magdalene na Kapelskem Vrhu.
 • 1833 Karol F. Henn odkrije slatinski vrelec.
 • 1869 Dr. Henn je zajezil prvi vrelec imenovan Radenski vrelec ali Glavni vrelec, kar pomeni začetek izkoriščanja mineralne vode napolnjenih 37000 lončenih “slatink”.
 • 1871-1877  Za bivalne namene sta bila zgrajena Anin in Karlov dvor.
 • 1878 Postavljena je bila kapelica na Kapelski cesti – v njej je ohranjen baročni Marijin kip.
 • 1882 Zgrajeno je bilo pokrito kopališče, ki ga je dokončal Roman, sin dr. Henna, ki je v okolici zasadil park.
 • 1885-1890 Speljana je bila železniška povezava od Špilja do Radgone in od Gornje Radgone skozi Radence.
 • 1895 V parku je bila zgrajena neogotska kapela sv. Ane – prečna ladja in fasadni zvonik.
 • 1905 V okviru Aninega dvora sta bili zgrajeni dve restavraciji. Restavracija Park, ki je bila obnovljena leta 1985 obratuje še danes.
 • 1908 V Boračevi se je rodil Leopold Stanek, pesnik, avtor publicistične in pripovedne proze, zlasti knjižnih, gledaliških ter strokovnih člankov.
 • 1918-1941  V Kraljevini SHS in Kraljevini Jugoslaviji se je kraj imenoval Slatina Radenci in je obsegal 17 naselij.
 • 1931 Zgrajena je bila osnovna šola v Radencih, ki je bila dograjena leta 1978 in delno obnovljena leta 2002.
 • 1931 Rojen je bil Kajetan Kovič, pesnik in pisatelj, ki je svoje otroštvo preživel v Hrastje Moti in bil leta 2001 imenovan za častnega občana Občine Radenci.
 • 1932 Zgrajena je bila Zdravstvena postaja Radenci, ki je popolno obnovo in rekonstrukcijo doživela v letih 2001 in 2002.
 • 1937 Pridobitev vrtnarije z rastlinjakom, parkirišč, fotografskega ateljeja, trafike ter brivnice in česalnice.
 • 1938 Opremljanje Anine kapelice v parku in gradnja svojevrstne steklene pitne dvorane, prve v tedanji Jugoslaviji.
 • 1944 Javna trgovska družba Zdravilišče Slatina Radenci Höhn & Co. se je preimenovala v delniško družbo Zdravilišče Slatina Radenci d.d.
 • 1945 Pridobivanje mineralne vode in dejavnost zdravilišča sta podržavljena in sta se leta 1960 združili.
 • 1962 Zgrajeno je bilo odprto kopališče s športnimi igrišči.
 • 1964 Zgrajen je bil hotel Zdraviliški dom.
 • 1966 Zgrajena je bila nova šola na Kapelskem Vrhu, ki je bila prvič obnovljena in dograjena leta 1993 in temeljito prenovljena ter sanirana leta 2000.
 • 1967 Zgrajena je bila restavracija Vikend ob glavni cesti.
 • 1969 Ob 100-obletnici črpanja mineralne vode je bil odprt krajevni muzej Radenske.
 • 1971 Zgrajen je bil hotel Radin.
 • 1972 Zgrajena je bila Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci.
 • 1972 Zgrajena je bila nova stavba otroškega vrtca.
 • 1975 Zgrajen je bil hotel Terapija s pokritim bazenom, ki je bil obnovljen leta 1986.
 • 1980 Zgrajen je bil hotel Miral.
 • 1986 Zgrajena je bila sodobna cerkev sv. Cirila in Metoda.
 • 1990 Zgrajena je bila večnamenska športna dvorana pri OŠ Radenci.
 • 1991 Prehod jugoslovanske vojske čez barikade v Radencih na mejni prehod v Gornjo Radgono.
 • 1994 Občina Radenci je postala samostojna občina z 22 naselji.
 • 1996 Razširjen in posodobljen je bil kopališki del zdravilišča, ki se je preimenoval v Terme Radenci.
 • 2001 Postavljena je bila spominska plošča ob 10-letnici boja za samostojno Slovenijo.
 • 2001 Postavljena je bila “preša” na Kapeli, ki predstavlja turistično točko za prireditve in izhodiščno točko vinsko turistične ceste 16 radgonsko – kapelskih goric ter Atilove poti.
 • 2001 Posodobitev Atilove poti preko programa PHARE.
 • 2002 Odprtje vinsko turistične ceste 16 radgonsko – kapelskih goric.
 • 2007-2013  Izgradnja kanalizacijskega omrežja v naseljih Šratovci, Paričjak in Boračeva.
 • 2008 Odprtje doma za starejše občane DOSOR.
 • 2009-2012 Pridobitev sofinanciranja in izvedba čezmejnega projekta »Martinova središča in evropska kulturna pot Sv. Martina Tourskega – Via Savaria«.
 • 2010-2012 Pridobitev sofinanciranja in izvedba čezmejnega projekta »Model zmanjšanja onesnaževanja zraka z uvedbo okolju prijazne in energetsko učinkovite LED-javne razsvetljave«.
 • 2011 Zasaditev »lipovega drevoreda« s 50 lipami pri Športnem centru Slatina ob 20-letnici samostojnosti Slovenije in prazniku Občine Radenci (8. 6.)
 • 2011 Obnova strehe Športne dvorane Radenci ter namestitev in zagon sončne elektrarne.
 • 2011 Sanacija stare telovadnice pri OŠ Radenci.
 • 2011 Izgradnja 8 avtobusnih postajališč v okolici OŠ Kapela in postavitev vertikalne in horizontalne prometne signalizacije.2011-
 • 2011-2013 Pridobitev sofinanciranja in izvedba projekta »Odprto širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij v Občini Radenci«.
 • 2013 Obnova v neurjih poškodovanega Zdraviliškega parka Radenci.
 • 2012 Ureditev travnatega nogometnega igrišča pri OŠ Kapela.
 • 2012 Obnova odseka ceste v Murščaku, modernizacija cest »Ostan« in »Tkalčič« v Janževem Vrhu, modernizacija ceste »odcep Horvat« v Okoslavcih.
 • 2012 Ureditev odvodnjavanja zahodnega dela Radencev ter izgradnja priključka v poslovno – stanovanjsko cono, izgradnja bloka na Prisojni cesti z razširitvijo vozišča in ureditvijo meteorne kanalizacije.
 • 2012-2013 Pridobitev sofinanciranja, izvedba projekta in otvoritev  »Dom za medgeneracijsko druženje Boračeva s spremljajočo infrastrukturo«.
 • 2012-2013 Pridobitev sofinanciranja, izvedba projekta in otvoritev  »Ureditev večnamenskega prostora v gasilskem domu Hrastje – Mota z zunanjo ureditvijo«.
 • 2013 Otvoritev na novo posajenega zdraviliškega parka v Radencih ter podelitev listin Zlatim, Srebrnim, Bronastim in Zelenim botrom (23. 6.)
 • 2012-2013 Pridobitev uporabnega dovoljenja za Športni center Slatina in izgradnja slačilnic s pokritimi tribunami.
 • 2012-2014 Pridobitev sofinanciranja in izvedba projekta »Izgradnja nizko-energetskega vrtca v Radencih«.
 • 2013 Modernizacija lokalne ceste Hrastje Mota – Murski Vrh.
 • 2013 Začetek gradnje vodovodnega omrežja v sklopu projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem C«.
 • 2013 Otvoritev pokritih tribun in slačilnic na ŠRC Slatina (7. 9.)
 • 2013 Otvoritev Zbirnega centra ločenih odpadkov v Radencih (14. 12.)
 • 2013-2014 Pridobitev sofinanciranja in izvedba projekta »Vzpostavitev sončnega otroškega parka s sanacijo degradiranega okolja«.
 • 2014 26. 9. otvoritev  nizkoenergetska 10 oddelčnega vrtca ter sončnega otroškega parka v Radencih
 • 2014 Umrl akademski slikar, grafik in profesor Lojze Logar (12. okt.), častni občan Občine Radenci od leta 2005
 • 2014 Umrl akademik, pesnik, pisatelj, prevajalec Kajetan Kovič (7. nov.), častni občan Občine Radenci od leta 2001
Skip to content