Tematska učna pot »Od kamna do železa«

Učna pot je umeščena v zavarovano območje naselbinske, vrtno arhitekturne dediščine Radenci – zdraviliški park.

Obiskovalci se seznanijo s prazgodovino v povezavi z novejšo zgodovino zdraviliškega turizma v Radencih. Povezali smo prazgodovinske najdbe s celotno bogato zgodovino občine Radenci.

Daljša pot: 4 km, krožna pot. Daljša pot je namenjena obiskovalcem, ki imajo za raziskovanje območja več časa.

Krajša pot: 2.1 km, ni krožna pot.

Prva točka – »Učni poligon«

Na platoju se nahaja šest velikih kosov peščenjaka, ki predstavljajo šest prazgodovinskih obdobij, razdeljenih na kameno dobo in dobe kovin. Kameno dobo delimo na starejšo, srednjo in mlajšo, dobe kovin pa so bakrena, bronasta in železna. Največji peščenjak predstavlja starejšo kameno dobo, najmanjši pa najmlajše obdobje prazgodovine, torej železno dobo. Med kamni izstopa model glajene kamnite sekire, značilne za mlajšo kameno dobo.

Druga točka – »Zdravilni vrelec«

Zgodovina mineralne vode se začne pisati leta 1869, ko je Henn je zajezil prvi vrelec imenovan Radenska Slatina ali Glavni vrelec, kar pomeni začetek izkoriščanja mineralne vode.

Tretja točka  – spomenik »Tri gracije«

Pri spomeniku je govora o bronasti dobi v povezavi z začetkom razvoja turizma in polnjenja mineralne vode v Radencih. Spomenik je bil postavljen v počastitev 100-te obletnice delovanja podjetja Radenska.

Četrta točka –   »Vrelec za CO2 kopel«

Zadnja točka se nahaja ob reki Muri ob Vrelcu za CO2 kopel na območju Nature 2000. Tukaj se nahaja z železom bogat vodni izvir. Iz vrelca je speljana cev, iz katere teče višek mineralne vode v reko Muro.

Zloženke učne poti:

Slovenska

Angleška

Nemška

Hrvaška

Več informacij o učni poti:

T: 02 566 96 10

E: obcina@radenci.si

 

 

Skip to content