Prehistory Adventure

Projekt »Prehistory adventure – izkustveni sprehod skozi dediščino prazgodovine«  je podprt s strani Evropske unije in je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020.

V projektu sodelujemo partnerji: Občina Donja Voća kot vodilni partner, Občina Zreče, Muzej Turopolja, Arheološki muzej iz Zagreba, Univerza v Ljubljani in Občina Radenci. S projektom želimo razvijati storitve trajnostnega turizma z vidika kulturne dediščine oz. prazgodovine območja.

Prazgodovinska dediščina na programskem območju ni celovito predstavljena v obliki privlačne vsebine in ni upravljana trajnostno. Projekt povezuje in aktivira prazgodovinski potencial v 5 različnih regijah programskega območja. Ciljnim skupinam bo ponudil nepozaben vpogled v najbolj oddaljeno obdobje človeške zgodovine.

Spletna stran projekta: Prehistory Adventure

Delavnica: Prazgodovinski obrazi

Integralni turistični produkt

Prazgodovinsko mesto:

Navodila prazgodovinsko mesto

Likovna delavnica

Kiparska delavnica

 

Skip to content