PROJEKT E-POLNILNICE LAS PRLEKIJA

Projekt e-polnilnice je skupen projekt Prleške razvojne agencije, vodilni partner in Občine Apače, Občine Križevci, Občine Ljutomer, Občine Radenci, Občine Razkrižje, Občine Sveti Jurij ob Ščavnici in Radgonskih goric d.o.o. Projekt je potrjen in se bo za občino Radenci zaključil v letu 2024.

Operacija E-polnilnice LAS Prlekija je učinkovit odgovor na izzive in potrebe po večji kohezivnosti območja, po sodelovanju med javnim in zasebnim sektorjem in po participaciji prebivalcev v skupnem pristopu k zmanjševanju negativnih učinkov klimatskih sprememb. Operacija E-polnilnice se zgleduje po uspešnih pristopih v nekaterih občinah LAS Prlekija in drugih delih po Sloveniji, po uspešnih primerih v sosednji Avstriji in drugih državah EU.

Glavni cilj operacije E-polnilnice je povečati delež porabe iz obnovljivih virov energije v skupni energetski bilanci območja. Poleg občih ciljev po zmanjšanju negativnih učinkov klimatskih sprememb je pomemben cilj tudi znižanje stroškov za mobilnost na ravni vsake lokalne skupnosti. Splošni trend povečevanja potreb po e-polnilnicah je posledica uvajanja elektrifikacije v avtomobilski industriji. Zagotavljanje poceni obnovljivih virov in povečevanje dostopnosti točk za polnjenje avtomobilov na električni pogon je eden od kazalnikov razvitosti, po katerem zaostajamo za razvitejšimi deli države. Beleži se tudi trend večjega povpraševanja po e-kolesih in polnilnicah za e-kolesa s strani obiskovalcev in turistov. Za lokalne prebivalce pa e-kolesa pomenijo tudi velikokrat hitrejšo in fleksibilnejšo mobilnost.
Namen operacije je vzpostaviti po eno e-polnilno postajo v sedmih občinah LAS Prlekija. Skupni pristop bo močno pospešil in tudi pocenil uvajanje okolju prijaznejših oblik prometa in mobilnosti na osnovi črpanja energije iz obnovljivih virov.

Občina Radenci bo nosila stroške nakupa 6 e-koles, materiala za stojalo za kolo, dveh stojal za kolesa, koš za smeti, zunanje spletne kamere, 2 solarnih klopi ter stroške izvedbe polnilne postaje. Skupaj z ostalimi partnerji bo sodelovala pri izvedbi strokovne ekskurzije v Avstrijo. Skupaj z Občino Sveti Jurij ob Ščavnici bo sodelovala pri izvedbi športno-rekreacijskega dogodka v letu 2024.
Skupna investicija Občine Radenci znaša 24.400,00 EUR z DDV, kar predstavlja 20.000,00 EUR upravičenih stroškov.

 

 

Izjava za izposojo E-koles

Navodila in pravilnik za uporabo E – koles

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Skip to content