POBRATENJE MEST – Krepitev zmogljivosti mladih na področju medijske pismenosti na Hrvaškem in v Sloveniji

Makarska razvojna agencija MARA in Občina Radenci sta uspešno oddali vlogo CERV-2022-CITIZENS-TOWN za  Town Twinning and Networks of Towns/Pobratenje in mreženje mest.

Projekt je namenjen ozaveščanju mladih na področju Slovenije in Hrvaške o posledicah, ki jih povzročajo dezinformacije in lažne novice in jih izobraziti kako prepoznati dezinformacijo in lažno novico.

Teme, ki jih bomo obravnavali skozi projekt so:

  • Vpliv lažnih novic (fake news) na mlade.
  • Kako prepoznati lažne novice?
  • Kako lažne informacije vplivajo na državljane, institucije in zaupanje državljanov vanje
  • Ali porast lažnih novic vpliva na porast evroskepticizma?
  • Kako dezinformacije vlivajo na soočanje z globalnimi izzivi?

 

Cilj projekta je informiranje, izobraževanje, vzgoja in spodbujanje mladih iz Makarske in Radencev h kritičnemu razmišljanju o vprašanjih in izzivih povezanih z lažnimi novicami in ozaveščanje javnosti za povečanje družbene odpornosti na grožnje, ki jih predstavljajo lažne novice.

Aktivnosti so razdeljene na dva delovna sklopa:

  1. Organizacija in izvedba konference v Makarski, 21. – 23. april 2023 v organizaciji Makarske razvojne agencije MARA. Konference se bo udeležilo 25 udeležencev iz Občine Radenci in sicer dijaki Srednje šole za gostinstvo in turizem, mladina, ki jih tematika zanima in predstavniki lokalne skupnosti.
  2. Organizacija in izvedba srečanja in konference v Radencih, 12-14.5.2023 v organizaciji Občine Radenci. Konference se bo udeležilo 25 udeležencev iz Makarske.

 

Projekt je v višini 100% financira oz. 10.570 EUR financira Evropska komisija.

Skip to content