Oskrba z vodo

O VODI

Voda je kemijska spojina in polarna molekula pri standardnih pogojih tekočina s kemijsko empirično formulo H2O. Formula pove, da je ena molekula vode sestavljena iz dveh vodikovih in iz enega kisikovega atoma. Vodo najdemo skoraj povsod na Zemlji in je potrebna za vse znane oblike življenja. Okoli 70 % Zemljine površine je prekrito z vodo.

Zahteve, ki jim mora zadostiti pitna voda predpisuje Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17). Omenjen pravilnik določa zahteve, ki jih mora izpolnjevati pitna voda, z namenom varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki zaradi kakršnegakoli onesnaženja pitne vode. Eden izmed osnovnih ciljev Občine Radenci je zagotavljanje skladne in ustrezne pitne vode. V te namene se redno izvaja tudi notranji nadzor nad kvaliteto pitne vode. Notranji nadzor se vrši v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, ki jemlje vzorce pitne vode in jih analizira na mikrobiološke in kemijske parametre kot to predpisuje Pravilnik o pitni vodi.

Na spletni strani sproti ažuriramo in objavljamo najnovejše rezultate analiz za vodne vire, kjer so opravljene analize v sklopu izvajanja notranjega nadzora.

 

Skip to content