Javne gospodarske službe

Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov

Saubermacher Slovenija d.o.o.,
Ulica Matije Gubca 2
9000 Murska Sobota
Odgovorna oseba direktor Rudi Horvat.

V občini RADENCI se zaradi dveh dodatnih odvozov od 1.6.2022 spremenijo termini odvoza PAPIRJA. Nov koledar odvoza odpadkov, ki bo veljal od 1.6.2022 najdete na spodnji povezavi.

Obdelava in odlaganje komunalnih odpadkov

Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.,
Odgovorna oseba Franc Cipot.

Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode

Režijski obrat Občine Radenci,
Roman Leljak, župan

Oskrba s pitno vodo

Režijski obrat Občine Radenci,
Roman Leljak, župan

Gospodarska javna služba je v predaji na:
Javno podjetje Prlekija d.o.o.,

Vzdrževanje občinskih javnih cest

Cestno podjetje Murska Sobota d.d.,
Odgovorna oseba Jožef Dominko.

Skip to content