Proračun in finance

Poročilo o izvajanju proračuna v obdobju januar – junij 2021

Polletno poročilo 2021

 

Velja od 1.1.2022:     Proračun  2022

                                                                                         Odlok o proračunu odlok 2022

Spl.del 2022 spl.del 2022

Pos.del 2022 pos.del 2022

NRP 2022-2025 NRP 2022-2025

Obrazložitve 2022 OBRAZLOŽITVE 2022

Letni načrt razpolaganja 2021-2022 LETNI NAČRT RAVNANJA 2021 2022

Proračun za leto 2021 – velja od 1.1.2021

Javna razprava o proračunu za leti 2021 in 2022 (od 13. 11. 2020 do vključno 12. 12. 2020)

Navodila za dajanje pripomb:    navodila 2021 2021

Proračun 2021

Proračun 2022

Podatki v NRP do leta 2020 niso realni, ker proračunsko leto 2020 ni zaključeno in še ni znana realizacija.

Zaključni račun 2020

Rebalans II. 2020

Rebalans I. 2020

Proračun za leto 2020

  1. Skica –  nepremično premoženje  načrt 2020
  2. Premično premoženje sklep prem.premož.2020
  3. Nepremično premoženje Sklep neprem.premož.2020

Javna razprava o proračunu za leto 2020 (od 27.1. do vključno 25.2.2020)

Začasno financiranje januar – marec 2020

Sklep januar – marec 2020

Zaključni račun 2019

Rebalans II. za leto 2019

Rebalans I. za leto 2019

Proračun za leto 2019

Javna razprava o proračunu za leto 2019 (od 19.2. do vključno 20.3.2019)

Začasno financiranje januar – marec 2019

Zaključni račun 2018

Objava ZR 2018

Zaključni račun občine Radenci za leto 2018(obč.svet)

Rebalans II. proračuna 2018

Polletno poročilo o izvajanju proračuna

Rebalans I.proračuna 2018

Zaključni račun proračuna za leto 2017

Proračun za leto 2018

 

Začasno financiranje januar – marec 2018

Rebalans proračuna II. 2017

Rebalans proračuna I. 2017

Proračun 2017

Javna razprava o proračunu 2017

  • Javna razprava proračuna za leto 2017 (od 30.12.2016 do vključno 28.01.2017) (Sklep, Gradivo)

Zaključni račun 2016

Proračun 2016

Rebalans I 2016

Proračun 2015

Zaključni račun 2015

Proračun 2014

Proračun 2013

Skip to content