Proračun in finance

Velja od 1.1.2022:     Proračun  2022

                                                                                         Odlok o proračunu odlok 2022

Spl.del 2022 spl.del 2022

Pos.del 2022 pos.del 2022

NRP 2022-2025 NRP 2022-2025

Obrazložitve 2022 OBRAZLOŽITVE 2022

Letni načrt razpolaganja 2021-2022 LETNI NAČRT RAVNANJA 2021 2022

Proračun za leto 2021 – velja od 1.1.2021

Javna razprava o proračunu za leti 2021 in 2022 (od 13. 11. 2020 do vključno 12. 12. 2020)

Navodila za dajanje pripomb:    navodila 2021 2021

Proračun 2021

Proračun 2022

Podatki v NRP do leta 2020 niso realni, ker proračunsko leto 2020 ni zaključeno in še ni znana realizacija.

Rebalans II. 2020

Rebalans I. 2020

Proračun za leto 2020

  1. Skica –  nepremično premoženje  načrt 2020
  2. Premično premoženje sklep prem.premož.2020
  3. Nepremično premoženje Sklep neprem.premož.2020

Javna razprava o proračunu za leto 2020 (od 27.1. do vključno 25.2.2020)

Začasno financiranje januar – marec 2020

Sklep januar – marec 2020

Rebalans II. za leto 2019

Rebalans I. za leto 2019

Proračun za leto 2019

Javna razprava o proračunu za leto 2019 (od 19.2. do vključno 20.3.2019)

Začasno financiranje januar – marec 2019

Zaključni račun 2018

Objava ZR 2018

Zaključni račun občine Radenci za leto 2018(obč.svet)

Rebalans II. proračuna 2018

Polletno poročilo o izvajanju proračuna

Rebalans I.proračuna 2018

Zaključni račun proračuna za leto 2017

Proračun za leto 2018

 

Začasno financiranje januar – marec 2018

Rebalans proračuna II. 2017

Rebalans proračuna I. 2017

Proračun 2017

Javna razprava o proračunu 2017

  • Javna razprava proračuna za leto 2017 (od 30.12.2016 do vključno 28.01.2017) (Sklep, Gradivo)

Zaključni račun 2016

Proračun 2016

Rebalans I 2016

Proračun 2015

Zaključni račun 2015

Proračun 2014

Proračun 2013

Skip to content