Proračun in finance

Rebalans II. proračuna 2018

Polletno poročilo o izvajanju proračuna

Rebalans I.proračuna 2018

Zaključni račun proračuna za leto 2017

Proračun za leto 2018

 

Začasno financiranje januar – marec 2018

Rebalans proračuna II. 2017

Rebalans proračuna I. 2017

Proračun 2017

Javna razprava o proračunu 2017

  • Javna razprava proračuna za leto 2017 (od 30.12.2016 do vključno 28.01.2017) (Sklep, Gradivo)

Zaključni račun 2016

Proračun 2016

Rebalans I 2016

Proračun 2015

Zaključni račun 2015

Proračun 2014

Proračun 2013