Odbori in komisije

Mandat 2022-2026

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

 1. MIRAN JELEN
 2. JANEZ KONRAD
 3. BOGDAN LESJAK
 4. FRANJO MULEC
 5. MOJCA SMOLKO

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA

 1. Janez Konrad
 2. Darjan Meglič
 3. Robert Sečko
 4. Dominik Petko
 5. Drago Kocbek

Odbor za ŠPORT IN TURIZEM

 1. Mojca Smolko
 2. Rudi Volf
 3. Bogdan Lesjak
 4. Srečko Bodanec
 5. Dejan Berič

Odbor za PRORAČUN, FINANCE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE

 1. Rajko Capl
 2. Miran Jelen
 3. Mojca Smolko
 4. Drago Kocbek
 5. Janez Konrad

Odbor za KMETIJSTVO

 1. Franjo Mulec
 2. Breda Zemljič
 3. Darjan Meglič
 4. Todor Mitev
 5. Stanko Mlinarič

Odbor za DRUŽBENE DEJAVNOSTI

 1. Mirko Korošak
 2. Tina Zver
 3. Helena Hedžet
 4. Nina Grein
 5. Igor Pučko

Odbor za GOSPODARSTVO, OBRT IN PODJETNIŠTVO

 1. Miran Jelen
 2. Bogdan Lesjak
 3. Franc Himelrajh
 4. Aleksander Pelcl
 5. Mitja Škerget

Odbor za VARSTVO OKOLJA, UREJANJE PROSTORA IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

 1. Franjo Mulec
 2. Anton Belna
 3. Todor Mitev
 4. Marko Krajnc
 5. Branko Domanjko

Mandat 2018-2022

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

 1. Mitja Škerget
 2. Vladimir Rantaša – predsednik
 3. Miran Jelen
 4. Ivan Klobasa
 5. Toni Žitek

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA

 1. Drago Kocbek
 2. Dušan Domanjko
 3. Jožef Toplak – predsednik
 4. Dominik Petko
 5. Jožef Kager

Odbor za ŠPORT IN TURIZEM

 1. Andrej Divjak
 2. Mihael Klobasa
 3. Dejan Berić
 4. Izidor Klemenčič
 5. Bogdan Marič

Odbor za PRORAČUN, FINANCE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE

 1. Vladimir Rantaša – predsednik
 2. Miran Jelen
 3. Dušan Domanjko
 4. Benko Klemenčič
 5. Nina Fekonja Trstenjak

Odbor za KMETIJSTVO

 1. Drago Bračko – predsednik
 2. Andrej Divjak
 3. Jožef Toplak
 4. Ivan Mihael Klobasa
 5. Dušan Trajbarič

Odbor za DRUŽBENE DEJAVNOSTI

 1. Darijan Meglič
 2. Dušan Domanjko
 3. Jožef Toplak
 4. Tomaž Rantaša

Odbor za GOSPODARSTVO, OBRT IN PODJETNIŠTVO

 1. Drago Bračko
 2. Vladimir Rantaša
 3. Miran Jelen – predsednik
 4. Mitja Škerget
 5. Aleš Škrlec

Odbor za VARSTVO OKOLJA, UREJANJE PROSTORA IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

 1. Andrej Divjak
 2. Dušan Domanjko
 3. Mihael Klobasa
 4. Marjan Šalamun
 5. Mitja Škerget

Mandat 2014-2018

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 1. Dejan BERIĆ, Korotanska 5, 9252 Radenci
 2. Janez KONRAD, Hrašenski Vrh 8a, 9252 Radenci
 3. Miroslav MADON, Mladinska ul. 8, 9252  Radenci
 4. Jožef TOPLAK, Boračeva 14 c, n9252 Radenci
 5. Anja TRSTENJAK, Kapelski Vrh 50, 9252 Radenci

Nadzorni odbor

 1. Dominika FRAS, Paričjak 19, 9252 Radenci
 2. Silvija GIDER ZAMUDA, Prešernova ul. 13, 9252 Radenci
 3. Gorazd Rudolf KOVAČIČ, Hrastje Mota 83, 9252 Radenci
 4. Vinko PLEMENITAŠ, Paričjak 2, 9252 Radenci
 5. Toni ŽITEK, Ljutomerska c. 13 a, 9252 Radenci

Statutarna pravna komisija

 1. Aleš KAUČIČ, Turjanski Vrh 3, 9252 Radenci
 2. Janez KONRAD, Hrašenski Vrh 8a, 9252 Radenci
 3. Simona MLINARIČ, Janžev Vrh 27,9252 Radenci
 4. Jožef KAGER, Maistrova ul. 10. 9252 Radenci
 5. Jožef VAUPOTIČ, Janžev Vrh 41a, 9252 Radenci

Odbor za šport in turizem

 1. Aleš KAUČIČ, Turjanski Vrh 3, 9252 Radenci
 2. Kristjan KÜČAN, Sp. Kocjan 9, 9252 Radenci
 3. Miroslav MADON, Mladinska ul. 8, 9252  Radenci
 4. Simona HIMELRAJH, Kapelska c. 22, 9252 Radenci
 5. Emil ŠMID, Rihtarovci 18a, 9252 Radenci

Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve

 1. Dejan BERIĆ, Korotanska 5, 9252 Radenci
 2. Janez KONRAD, Hrašenski Vrh 8a, 9252 Radenci
 3. Miroslav MADON, Mladinska ul. 8, 9252  Radenci
 4. Zlatko MIR, Finžgarjeva 43, 9252 Radenci
 5. Anja TRSTENJAK, Kapelski Vrh 50, 9252 Radenci

Odbor za kmetijstvo

 1. Ivan KLOBASA, Okoslavci 71, 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici
 2. Anja TRSTENJAK, Kapelski Vrh 50, 9252 Radenci
 3. Janez KLEMENČIČ, Boračeva 12 b, 9252 Radenci
 4. Danilo ROS, Boračeva 34, 9252 Radenci
 5. Janez KONRAD, Hrašenski Vrh 8a, 9252 Radenci

Odbor za družbene dejavnosti

 1. Kristjan KÜČAN, Sp. Kocjan 9, 9252 Radenci
 2. Simona MLINARIČ, Janžev Vrh 27,9252 Radenci
 3. Dušica BERIĆ, Korotanska ul. 5, 9252 Radenci
 4. Martina OSVALD, Janžev Vrh 66a, 9252 Radenci
 5. Sašo ZIDAR, Kajuhova ulica 2, 9252 Radenci

Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo

 1. Franc HIMELRAJH, Kapelska c. 21,9252 Radenci
 2. Jožef TOPLAK, Boračeva 14c, 9252 Radenci
 3. Bogdan LESJAK, Kidričevo nas. 4, 9252 Radenci
 4. Sašo ZIDAR, Kajuhova ul. 2, 9252 Radenci
 5. Milan NEKREP, Kapelska c. 19, 9252 Radenci

Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe

 1. Nikolaj BRUS, Kidričevo nas. 5, 9252 Radenci
 2. Erik IVANUŠA, Ljutomerska c. 25, 9252 Radenci
 3. Jožef TOPLAK, Boračeva 14c, 9252 Radenci
 4. Marjan ŠALAMUN, Hrastje Mota 57b, 9252 Radenci
 5. Marko VAUPOTIČ, Okoslavci 70,9244 Sv. Jurij ob Ščavnici
Skip to content