Občinski svet

Obrazci za Občinski svet

Mandat 2018-2022

 1. DRAGO BRAČKO  drago.bracko@obcina.radenci.si
 2. ANDREJ DIVJAK  andrej.divjak@obcina.radenci.si
 3. DUŠAN DOMANJKO  dusan.domanjko@obcina.radenci.si
 4. ALJA DOMJAN  alja.domjan@obcina.radenci.si
 5. IVAN KLOBASA  ivan.klobasa@obcina.radenci.si
 6. DRAGO KOCBEK drago.kocbek@obcina.radenci.si
 7. MIRAN JELEN  miran.jelen@obcina.radenci.si
 8. MIHAEL KLOBASA  Mihael.klobasa@obcina.radenci.si
 9. ŠTEFANIJA LESJAK  stefanija.lesjak@obcina.radenci.si
 10. VLADIMIR RANTAŠA  vladimir.rantasa@obcina.radenci.si
 11. MITJA ŠKERGET  mitja.škerget@obcina.radenci.si
 12. JOŽEF TOPLAK  jozef.toplak@obcina.radenci.si
 13. MELITA ŽITEK melita.zitek@obcina.radenci.si
 14. TONI ŽITEK  toni.zitek@obcina.radenci.si

Mandat 2014-2018

 1. DEJAN BERIĆ  dejan.beric@radenci.si
 2. NIKOLAJ  BRUS niko.brus@radenci.si
 3. FRANC HIMELRAJH  franc.himelrajh@radenci.si
 4. ERIK IVANUŠA  erik.ivanusa@radenci.si
 5. ALEŠ KAUČIČ   ales.kaucic@radenci.si
 6. IVAN KLOBASA  ivan.klobasa@radenci.si
 7. JANEZ KONRAD   janez.konrad@radenci.si
 8. KRISTJAN KÜČAN    kristjan.kucan@radenci.si
 9. VLADIMIR RANTAŠA  vladimir.rantasa@radenci.si
 10. MIROSLAV MADON  miroslav.madon@radenci.si
 11. ZLATKO MIR    zlatko.mir@radenci.si
 12. SIMONA MLINARIČ  simona.mlinaric@radenci.si
 13. JOŽEF TOPLAK  jozef.toplak@radenci.si
 14. ANJA TRSTENJAK   anja.trstenjak@radenci.si
 15. SAŠO ZIDAR   saso.zidar@radenci.si
 16. SREČKO RAUTAR  srecko.rautar@radenci.si
Skip to content