Občinski svet

Obrazci za Občinski svet

Mandat 2024 – 2026

 1. Franjo MULEC   franjo.mulec@radenci.si
 2. Franc HIMELRAJH  franc.himelrajh@radenci.si
 3. Ida PETEK  ida.petek@radenci.si
 4. Milko ZAMUDA  milko.zamuda@radenci.si
 5. Marko KRAJNC marko.krajnc@radenci.si
 6. Aleksander MULEC aleksander.mulec@radenci.si
 7. Urša JELEN  ursa.jelen@radenci.si
 8. Bogdan LESJAK bogdan.lesjak@radenci.si
 9. Mitja ŠKERGET  mitja.skerget@radenci.si
 10. Mirko KOROŠAK  mirko.korosak@radenci.si
 11. Mihael KLOBASA  mihael.klobasa@radenci.si
 12. Darjan MEGLIČ  darjan.meglic@radenci.si
 13. Tina ZVER  tina.zver@radenci.si
 14. Mojca SMOLKO  mojca.smolko@radenci.si
 15. Miran JELEN miran.jelen@radenci.si
 16. Anton BELNA anton.belna@radenci.si

Mandat 2022-2026

 1. SREČKO BODANEC    srecko.bodanec@radenci.si
 2.  NINA GREIN    nina.grein@radenci.si
 3. ALEKSANDER MULEC 
 4. FRANC HIMELRAJH  franc.himelrajh@radenci.si
 5. MIRAN JELEN   miran.jelen@radenci.si
 6. MIHAEL KLOBASA   mihael.klobasa@radenci.si
 7. DRAGO KOCBEK  drago.kocbek@radenci.si
 8. JANEZ KONRAD  janez.konrad@radenci.si
 9. MARKO KRAJNC  marko.krajnc@radenci.si
 10. BOGDAN LESJAK bogdan.lesjak@radenci.si
 11. DARJAN MEGLIČ  darjan.meglic@radenci.si
 12. TODOR MITEV  todor.mitev@radenci.si
 13. FRANJO MULEC  franjo.mulec@radenci.si
 14. DOMINIK PETKO  dominik.petko@radenci.si
 15. MOJCA SMOLKO  mojca.smolko@radenci.si
 16. TINA ZVER   tina.zver@radenci.si

Mandat 2018-2022

 1. SREČKO BODANEC srecko.bodanec@obcina.radenci.si
 2. DRAGO BRAČKO  drago.bracko@obcina.radenci.si
 3. ANDREJ DIVJAK  andrej.divjak@obcina.radenci.si
 4. DUŠAN DOMANJKO  dusan.domanjko@obcina.radenci.si
 5. FRANC HIMELRAJH  franc.himelrajh@obcina.radenci.si
 6. IVAN KLOBASA  ivan.klobasa@obcina.radenci.si
 7. DRAGO KOCBEK drago.kocbek@obcina.radenci.si
 8. MIRAN JELEN  miran.jelen@obcina.radenci.si
 9. MIHAEL KLOBASA  Mihael.klobasa@obcina.radenci.si
 10. ŠTEFANIJA LESJAK  stefanija.lesjak@obcina.radenci.si
 11. VLADIMIR RANTAŠA  vladimir.rantasa@obcina.radenci.si
 12. MITJA ŠKERGET  mitja.škerget@obcina.radenci.si
 13. JOŽEF TOPLAK  jozef.toplak@obcina.radenci.si
 14. KARMEN ŽIBERT KAVČIČ  kam@siol.net; karmen.zibert-kaucic@obcina.radenci.si
 15. MELITA ŽITEK melita.zitek@obcina.radenci.si
 16. TONI ŽITEK  toni.zitek@obcina.radenci.si

Mandat 2014-2018

 1. DEJAN BERIĆ  dejan.beric@radenci.si
 2. NIKOLAJ  BRUS niko.brus@radenci.si
 3. FRANC HIMELRAJH  franc.himelrajh@radenci.si
 4. ERIK IVANUŠA  erik.ivanusa@radenci.si
 5. ALEŠ KAUČIČ   ales.kaucic@radenci.si
 6. IVAN KLOBASA  ivan.klobasa@radenci.si
 7. JANEZ KONRAD   janez.konrad@radenci.si
 8. KRISTJAN KÜČAN    kristjan.kucan@radenci.si
 9. VLADIMIR RANTAŠA  vladimir.rantasa@radenci.si
 10. MIROSLAV MADON  miroslav.madon@radenci.si
 11. ZLATKO MIR    zlatko.mir@radenci.si
 12. SIMONA MLINARIČ  simona.mlinaric@radenci.si
 13. JOŽEF TOPLAK  jozef.toplak@radenci.si
 14. ANJA TRSTENJAK   anja.trstenjak@radenci.si
 15. SAŠO ZIDAR   saso.zidar@radenci.si
 16. SREČKO RAUTAR  srecko.rautar@radenci.si
Skip to content