Občinski svet

Obrazci za Občinski svet

Mandat 2018-2022

 1. DEJAN BERIĆ
 2. DRAGO BRAČKO
 3. NIKOLAJ BRUS
 4. ANDREJ DIVJAK
 5. ALJA DOMJAN
 6. DOMINIKA FRAS
 7. MIRAN GOMBOC
 8. AMADEJA HORVAT
 9. MIRAN JELEN
 10. ELVIRA KLEMENČIČ
 11. JANEZ KONRAD
 12. VLADIMIR RANTAŠA
 13. EMIL ŠMID
 14. JOŽEF TOPLAK
 15. TONI ŽITEK
 16. DUŠAN DOMANJKO

Mandat 2014-2018

 1. DEJAN BERIĆ  dejan.beric@radenci.si
 2. NIKOLAJ  BRUS niko.brus@radenci.si
 3. FRANC HIMELRAJH  franc.himelrajh@radenci.si
 4. ERIK IVANUŠA  erik.ivanusa@radenci.si
 5. ALEŠ KAUČIČ   ales.kaucic@radenci.si
 6. IVAN KLOBASA  ivan.klobasa@radenci.si
 7. JANEZ KONRAD   janez.konrad@radenci.si
 8. KRISTJAN KÜČAN    kristjan.kucan@radenci.si
 9. VLADIMIR RANTAŠA  vladimir.rantasa@radenci.si
 10. MIROSLAV MADON  miroslav.madon@radenci.si
 11. ZLATKO MIR    zlatko.mir@radenci.si
 12. SIMONA MLINARIČ  simona.mlinaric@radenci.si
 13. JOŽEF TOPLAK  jozef.toplak@radenci.si
 14. ANJA TRSTENJAK   anja.trstenjak@radenci.si
 15. SAŠO ZIDAR   saso.zidar@radenci.si
 16. SREČKO RAUTAR  srecko.rautar@radenci.si