Prostorski izvedbeni akti v pripravi

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT (OPPN) ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA RA 13

Javno naznanilo-obvestilo zainteresirani javnosti o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo OPPN

Sklep o pripravi OPPN za enoto urejanja prostora RA13
sklep o pripravi OPPN za RA13-objavljen
izhodišča_oppn_ra_13

 

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT (OPPN) ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA RA 20

Javno naznanilo-obvestilo zainteresirani javnosti o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo OPPN

Sklep o začetku priprave OPPN za enoto urejanja prostora RA20
Ur glasilo-objava SKLEPA začetku priprave OPPN
Izhodisca_oppn_RA20

Skip to content