Prostorski akti v pripravi

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT  ZA SONČNO ELEKTRARNO HRASTJE -MOTA

JAVNO NAZNANILO-OBVEŠČANJE ZAINTERESIRANE JAVNOSTI O SODELOVANJU PRI OBLIKOVANJU SKLEPA IN PRIPRAVI OSNUTKA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA SONČNO ELEKTRARNO HRASTJE -MOTA

Strokovna_podlaga_OPPN Hrastje Mota

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA DELE ENOT UREJANJA PROSTORA RA 25, RA 26 IN RA 28

Priprava konzervatorskega načrta.

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE RADENCI

Prve spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Radenci (Uradno glasilo slov. občin št. 37/2017)

Osnutek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Radenci je bil poslan v prva mnenja nosilcem urejanja prostora.

Druge spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta

Sklep o začetku postopka priprave (2) drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Radenci (SD OPN RAD 2) (Uradno glasilo slov. občin št. 27/2018)

Osnutek drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Radenci  je bil poslan v prva mnenja nosilcem urejanja prostora.

 

Skip to content