Prostorski izvedbeni akti v pripravi

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA RA 36

 

Javno naznanilo-za obveščanje zainteresirane javnosti o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za EUP Ra36

Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora RA 36

Izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora RA 36

 


OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA RA 9

 

JAVNO NAZNANILO-obveščanje zainteresirane javnosti o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora RA 9

osnutek izhodišč za pripravo OPPN_naslovnica

osnutek izhodišč za pripravo OPPN-kazalo

osnutek izhodišč za pripravo OPPN-opis-vsebina

osnutek izhodišč za pripravo OPPN-kazalo

osnutek izhodišč za pripravo OPPN-izsek iz OPN

osnutek izhodišč za pripravo OPPN-obmocje

osnutek izhodišč za pripravo OPPN-ureditvena situacija

 

 

Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora RA 9-objava v Uradnem glasilu slovenskih občin

Izhodišča za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora RA 9:

izhodišča-naslovnica

izhodišča-kazalo

izhodišča-opis

izhodišča-kazalo

izhodišča-izsek

izhodišča-obmocje

izhodišča-ureditvena situacija

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA OBMOČJE ENOTE UREJANJA PROSTORA RA 28

 

JAVNO NAZNANILO-za obveščanje zainteresirane javnosti o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora RA 28

Osnutek izhodišč za pripravo OPPN

 

Sklep o pripravi OPPN za območje EUP RA 28-objava v Uradnem glasilu slovenskih občin

Izhodišča za pripravo OPPN za območje EUP RA28

Skip to content