Prostorski izvedbeni akti v pripravi

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA RA 9

 

Predlog OPPN je predmet gradiva za sejo občinskega sveta 7.2.2023.

 

 


 

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT  ZA SONČNO ELEKTRARNO HRASTJE -MOTA

JAVNO NAZNANILO-OBVEŠČANJE ZAINTERESIRANE JAVNOSTI O SODELOVANJU PRI OBLIKOVANJU SKLEPA IN PRIPRAVI OSNUTKA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA SONČNO ELEKTRARNO HRASTJE -MOTA

Strokovna_podlaga_OPPN Hrastje Mota

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA DELE ENOT UREJANJA PROSTORA RA 25, RA 26 IN RA 28

Priprava konzervatorskega načrta.

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Skip to content