Prostorski akti v pripravi

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA DELE ENOT UREJANJA PROSTORA RA 25, RA 26 IN RA 28

Izdelan konservatorski načrt, potrjen s strani ZVKD.

V izdelavi so strokovne podlage za urejanje zdraviliškega parka v Radencih.

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE RADENCI

Prve spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Radenci (Uradno glasilo slov. občin št. 37/2017)

Na osnutek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Radenci so pridobljena  prva mnenja nosilcev urejanja prostora.

Druge spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta

Sklep o začetku postopka priprave (2) drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Radenci (SD OPN RAD 2) (Uradno glasilo slov. občin št. 27/2018)

Na osnutek drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Radenci  so bila pridobljena prva mnenja nosilcev urejanja prostora in odločba Ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka (2) drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Radenci (SD OPN RAD 2)

Vloge za izdajo drugega mnenja na predlog SD OPN RAD 2 so bile poslane nosilcem urejanja prostora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content