Občinska uprava

v. d. direktorica občinske uprave SIMONA  HIMELRAJH.

Kontaktne informacije:

Javna naročila in projekti

Podsekretarka za splošne zadeve/izvajanje projektov MOJCA MAROVIČ.

Kontaktne informacije:

Svetovalec za vodenje projektov LUKA AJLEC.

Kontaktne informacije:

Področje prostorskega planiranja

Višji svetovalec za področje prostorskega planiranja, okolje ter gospodarske dejavnosti II NATAŠA TOPLAK.

Kontaktne informacije:

Pravne zadeve

Podsekretarka za pravne zadeve SABINA GUTALJ.

Kontaktne informacije:

Družbene dejavnosti

Krajevne skupnosti

Administrator V Elvira Ostrc Čirič

Kontaktne informacije:

 • T: 02 566 96 19
 • E: elvira.ostrc@radenci.si

Gospodarske javne službe-vodovod in kanalizacija

Svetovalec za gospodarske javne službe III JANJA RANTAŠA

Kontaktne informacije:

  • T: / 02 566 96 18
  • M: 041 442 924
  • E: janja.rantasa@radenci.si

Gospodarske javne službe-ceste in javna razsvetljava

Višji svetovalec  za gospodarske javne službe  Sebjan HARI

 • T: 02 566 96 17
 • M: 051 617 273
 • E: sebjan.hari@radenci.si

Finance in računovodstvo

Računovodja VI SIMONA FERČAK

Kontaktne informacije:

Glavna pisarna in Pisarna župana

Poslovni sekretar VI SABINA HORVAT.

Kontaktne informacije:

Računovodja v režijskem obratu

Finančnik VII/1 SAŠA KERČMAR

Kontaktne informacije

Računovodja VI JOŽICA LAZAR

Kontaktne informacije

Skip to content