Občinska uprava

Direktor občinske uprave

Vršilka dolžnosti direktorice občinske uprave  MAJA BOŽIČ.

Kontaktne informacije:

Javna naročila in projekti

Podsekretarka za splošne zadeve/izvajanje projektov MOJCA MAROVIČ.

Kontaktne informacije:

Svetovalec LUKA AJLEC.

Kontaktne informacije:

Področje prostorskega planiranja

Višji svetovalec za področje prostorskega planiranja, okolje ter gospodarske dejavnosti II NATAŠA TOPLAK.

Kontaktne informacije:

Pravne zadeve

Podsekretarka za pravne zadeve SABINA GUTALJ.

Kontaktne informacije:

Družbene dejavnosti

Svetovalec za družbene dejavnosti III  SIMONA HIMELRAJH.

Kontaktne informacije:

Krajevne skupnosti

Poslovni sekretar VI ZDENKA ŠTEFANEC

Kontaktne informacije:

Gospodarske javne službe-vodovod in kanalizacija

Svetovalec za gospodarske javne službe III JANJA RANTAŠA

Kontaktne informacije:

    • T: / 02 566 96 18
    • M: 041 442 924
    • E: janja.rantasa@radenci.si

Gospodarske javne službe-ceste in javna razsvetljava

Višji svetovalec za gospodarske javne službe II MAJA BOŽIČ

Finance in računovodstvo

Računovodja VI TATJANA VRBANČIČ.

Kontaktne informacije:

Glavna pisarna in Pisarna župana

Administrator V SABINA HORVAT.

Kontaktne informacije:

Svetovalec za splošne zadeve III MARJETA LONČAR.

Kontaktne informacije:

Računovodja v režijskem obratu

Knjigovodja VI SAŠA KERČMAR

Kontaktne informacije

Računovodja VI JOŽICA LAZAR

Kontaktne informacije

Skip to content