Občinska uprava

Direktor občinske uprave

Direktorica občinske uprave  SABINA GUTALJ.

Kontaktne informacije:

Javna naročila in projekti

Podsekretarka za splošne zadeve/izvajanje projektov MOJCA MAROVIČ.

Kontaktne informacije:

Svetovalec LUKA AJLEC.

Kontaktne informacije:

Področje prostorskega planiranja

Višji svetovalec za področje prostorskega planiranja, okolje ter gospodarske dejavnosti II NATAŠA TOPLAK.

Kontaktne informacije:

Pravne zadeve

Podsekretar za pravne zadeve JASNA DIVJAK.

Kontaktne informacije:

Družbene dejavnosti

Svetovalec za družbene dejavnosti III  SIMONA HIMELRAJH.

Kontaktne informacije:

Krajevne skupnosti

Poslovni sekretar VI Zdenka ŠTEFANEC

Kontaktne informacije:

Okolje in prostor ter komunalna ureditev

Višji svetovalec za gospodarske javne službe ROBERT PALINKAŠ.

Kontaktne informacije:

Finance in računovodstvo

Računovodja VI TATJANA VRBANČIČ.

Kontaktne informacije:

Pisarna župana

Administrator V SABINA HORVAT.

Kontaktne informacije:

Glavna pisarna

Svetovalec za splošne zadeve III MARJETA LONČAR.

Kontaktne informacije:

Delovodja v režijskem obratu

Delovodja V-Vodja režijskega obrata MATEJ SKANDALI.

Kontaktne informacije:

Računovodja v režijskem obratu

Knjigovodja VI SAŠA KERČMAR

Kontaktne informacije

Računovodja VI JOŽICA LAZAR

Kontaktne informacije

Skip to content