Občinska uprava

Direktorica občinske uprave SIMONA  HIMELRAJH

Kontaktne informacije:

Javna naročila in projekti

Podsekretarka za splošne zadeve/izvajanje projektov MOJCA MAROVIČ.

Kontaktne informacije:

Svetovalec za vodenje projektov LUKA AJLEC.

Kontaktne informacije:

Področje prostorskega planiranja

Višji svetovalec za področje prostorskega planiranja, okolje ter gospodarske dejavnosti II NATAŠA TOPLAK.

Kontaktne informacije:

Pravne zadeve

Podsekretarka za pravne zadeve SABINA GUTALJ.

Kontaktne informacije:

Krajevne skupnosti

Administrator V Elvira Ostrc Čirič

Kontaktne informacije:

Gospodarske javne službe-vodovod in kanalizacija

Svetovalec za gospodarske javne službe III JANJA RANTAŠA

Kontaktne informacije:

Gospodarske javne službe-ceste in javna razsvetljava

Višji svetovalec  za gospodarske javne službe  Sebjan HARI

Koordinator VI

Koordinator VI Melita LAZAR

Finance in računovodstvo

Računovodja VI SIMONA FERČAK

Kontaktne informacije:

Glavna pisarna in Pisarna župana

Poslovni sekretar VI SABINA HORVAT.

Kontaktne informacije:

Računovodja v režijskem obratu

Finančnik VII/1 SAŠA KERČMAR

Kontaktne informacije

Računovodja VI JOŽICA LAZAR

Kontaktne informacije

Skip to content