Občinska uprava

Direktor občinske uprave

Direktor občinske uprave Občine Radenci je

Podsekretarka za splošne zadeve/izvajanje projektov

Podsekretarka za splošne zadeve/izvajanje projektov Občine Radenci je MOJCA MAROVIČ.

Kontaktne informacije:

Področje prostorskega planiranja

Višji svetovalec za področje prostorskega planiranja, okolje ter gospodarske dejavnosti II NATAŠA TOPLAK.

Kontaktne informacije:

Pravne zadeve

Višji svetovalec za pravne zadeve II  JASNA DIVJAK.

Kontaktne informacije:

Družbene dejavnosti

Svetovalec za družbene dejavnosti III  SIMONA HIMELRAJH.

Kontaktne informacije:

Krajevne skupnosti

Poslovni sekretar VI Zdenka ŠTEFANEC

Kontaktne informacije:

Okolje in prostor ter komunalna ureditev

Višji referent za gospodarske javne službe in komunalno ureditev I DAVORIN ZAMUDA.

Kontaktne informacije:

Finance in računovodstvo

Računovodja VI TATJANA VRBANČIČ.

Kontaktne informacije:

Poslovni sekretar

Poslovni sekretar VI MARJETA LONČAR.

Kontaktne informacije: