Nadzorni odbor

Mandat 2018-2022

Člani nadzornega odbora

  1. Gorazd Rudolf Kovačič – predsednik
  2. Vida Kovačič
  3. Silvija Gider Zamuda
  4. Igor Prelog
  5. Vitomir Lazar

Mandat 2014-2018

Člani nadzornega odbora

  1. Dominika FRAS
  2. Silvija GIDER ZAMUDA
  3. Gorazd Rudolf KOVAČIČ
  4. Vinko PLEMENITAŠ
  5. Toni ŽITEK

Poročila