Nadomestne volitve 2024

Na podlagi prvega odstavka 32. člena. Zakona o lokalnih volitvah (ZLV, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12, 68/17 in 93/20-odl US) je Občinska volilna komisija Občine Radenci na 12. redni seji dne 5.2. 2024 sprejela

SKLEP o razpisu nadomestnih volitev

za člana Občinskega sveta Občine Radenci v volilni enoti 1

I.

Volilna komisija Občine Radenci v volilni enoti 1 razpisuje nadomestne volitve za 1 (enega) člana Občinskega sveta Občine Radenci.

II.

Nadomestne volitve za člana Občinskega sveta Občine Radenci v volilni enoti 1 bodo v nedeljo, dne 14. aprila  2024.

III.

Predčasno glasovanje nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Radenci v volilni enoti 1, bo v sredo, dne 10. aprila 2024.

IV.

Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 10. februar 2024.

V.

Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine Radenci.

VI.

Razpis začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Sklep o razpisu nadomestnih volitev ( razpis bo objavljen v Uradnem listu RS, št. 11/2024, ki bo izšel 9.2.2024)

Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za nadomestne volitve v Občinski svet Občine Radenci

POROČILO O IZIDU NADOMESTNIH VOLITEV

Poročilo o izidu nadomestnih volitev

SEZNAM KANDIDATUR

Seznam kandidatur 2024

Predlaganje članov volilnih odborov

Občinska volilna komisija vas v skladu s 37. členom ZLV poziva, da najpozneje do 20.2. 2024 Občinski volilni komisiji podate predloge za imenovanje članov volilnih odborov in njihovih namestnikov (za nadomestne volitve enega člana v Občinski svet Občine Radenci v volilni enoti 1, ki bodo dne 14. aprila 2024).

Predloge lahko pošljete po pošti ali e-pošti: sabina.gutalj@radenci.si in bodo pravočasni, če jih bo OVK prejela do vključno 20. februarja 2024. Pri tem vas opozarjamo, da je k predlogu potrebno podati soglasje in izjavo kandidata za člana volilnega odbora, ki je v prilogi.

PREDLOG ZA IMENOVANJE CLANOV VO_NADOMESTNE VOLITVE_2024

SOGLASJE-ZA-IMENOVANJE-CLANA VO

Obvestila

Obrazci

Sklepi

Zapisniki OVK

Vabila OVK

Skip to content