Ureditev soseske Radenci – vas kot območje prijaznega prometa – 1 faza

Radenci vas – prva faza del Prisojne in Gubčeve ceste.

Sklep o začetku javnega naročila je bil sprejet 8.8.2018, odločitev o oddaji javnega naročila male vrednosti je bila izdana 24.08.2018, pogodba z izvajalcem je bila podpisana 4.9.2018. Gradbena dela so potekala od 27.09.2018 do 30.04.2019, ko je bilo izdano obvestilo o zaključku del s strani izvajalca. Izgradili smo skupni prometni prostor na površini 2.161,91 kvadratnih metrov. Namestili smo potrebno prometno signalizacijo in urbano opremo.

Podatki o financiranju:

Vrednost celotne investicije: 137.191,39€

Vrednost upravičenih stroškov operacije: 52.480,16€

Sofinanciranje iz Kohezijskega sklada.

Skupna vrednost sofinanciranje je 41,984,13€ ali 85% upravičenih stroškov.  Upravičen strošek  v deležu  85% prispeva Evropska skupnost, 15% od upravičenega stroška prispeva Republika Slovenija.

Lastna sredstva:95.207,26 €

 

Povezana slika

Skip to content