Lokalne volitve 2022

LOKALNE VOLITVE 2022

 

1. KROG VOLITEV ŽUPANA OBČINE RADENCI, ki so potekale v nedeljo, 20.11.2022

ZA ŽUPANA OBČINE RADENCI JE BIL IZVOLJEN: 

ROMAN LELJAK, roj. 21. 8.1964, stan. Kapelski Vrh 100, 9252 Radenci.

 

Poročilo OVK Radenci o ugotovitvi uradnega izida glasovanja na volitvah župana Občine Radenci, ki so bile 20.11.2022

ČLANI OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADENCI
Izvoljeni na volitvah dne 20. novembra 2022

1. Franjo Mulec 21.7.1981 Šratovci 45, 9252 Radenci
2. Miran Jelen 29.06.1965 Panonska cesta 15, 9252 Radenci
3. Mojca Smolko 11.05.1979 Prisojna cesta 30, Radenci
4. Marko Krajnc 07.09.1972 Korotanska ulica 3, 9252 Radenci
5. Srečko Bodanec 18.03.1971 Radenski Vrh 22a, 9252 Radenci
6. Janez Konrad 09.10.1953 Hrašenski Vrh 8a, 9252 Radenci
7. Helena Hedžet 08.11.1973 Radenski Vrh 16c, 9252 Radenci
8. Bogdan Lesjak 10.06.1966 Kidričevo naselje 4, 9252 Radenci
9. Nina Grein 08.03.1980 Panonska cesta 9, 9252 Radenci
10. Todor Mitev 03.07.1969 Boračeva 54a, 9252 Radenci
11. Tina Zver 08.11.1995 Murski Vrh 28a, 9252 Radenci
12. Mihael Klobasa 21.08.1986 Okoslavci 71, 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici
13. Darjan Meglič 06.07.1982 Kapelski Vrh 69a, 9252 Radenci
14. Franc Himelrajh 19.08.1965 Kapelska cesta 21, 9252 Radenci
15. Drago Kocbek 18.05.1961 Kapelska cesta 28, 9252 Radenci
16. Dominik Petko 25.05.1991 Rihtarovci 31, 9252 Radenci

Poročilo o delu OVK pri ugotavljanju končnega uradnega izida glasovanja za člane Občinskega sveta Občine Radenci na volitvah dne 20.11.2022

KS KAPELA – VOLILNA ENOTA 1
Izvoljen je:
Helena Hedžet 08.11.1973 Radenski Vrh 16c, 9252 Radenci
Hieronim Belak 13.05.1986 Radenski Vrh 21c, 9252 Radenci

KS KAPELA – VOLILNA ENOTA 2
Izvoljen je:
Slavko Puklavec 09.05.1962 Paričjak 4b, 9252 Radenci
Vinko Žigert 20.08.1962 Paričjak 24a, 9252 Radenci

KS KAPELA – VOLILNA ENOTA 3
Izvoljen je:
Franc Pelcl 26.09.1949 Okoslavci 14a, 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici

KS KAPELA – VOLILNA ENOTA 4
Izvoljen je:
Aleksander Mulec 14.06.1980 Hrašenski Vrh 10, 9252 Radenci

KS KAPELA – VOLILNA ENOTA 5
Izvoljen je:
Igor Belak 02.11.1976 Murščak 28a, 9252 Radenci

KS RADENCI – VOLILNA ENOTA 1
Izvoljen je:
Bogdan Lesjak 10.06.1966 Kidričevo naselje 4, 9252 Radenci

KS RADENCI – VOLILNA ENOTA 2
Izvoljen je:
Sabina Seme 08.05.1973 Slavka Osterca ulica 10, 9252 Radenci

KS RADENCI – VOLILNA ENOTA 3
Izvoljena sta:
Davorin Zamuda 17.05.1974 Trdinova ulica 4, 9252 Radenci
Silva Puklavec 27.09.1966 Ljutomerska cesta 5, 9252 Radenci

KS RADENCI – VOLILNA ENOTA 4
Izvoljen je:
Todor Mitev 03.07.1969 Boračeva 54a, 9252 Radenci

KS RADENCI – VOLILNA ENOTA 5
Izvoljen je:
Stanko Mlinarič 07.09.1975 Šratovci 16, 9252 Radenci

KS RADENCI – VOLILNA ENOTA 6
Izvoljen je:
Janko Vrbančič 15.12.1945 Melanjski Vrh 3, 9252 Radenci

KS RADENCI – VOLILNA ENOTA 7
Izvoljen je:
Aleksander Pelcl 01.05.1977 Turjanci 37, 9252 Radenci

KS RADENCI – VOLILNA ENOTA 8
Izvoljen je:
Igor Pučko 24.02.1966 Hrastje Mota 24a, 9252 Radenci

 

Poročilo OVk KS Radenci in KS Kapela

 

Izid glasovanja- župan

Izid glasovanja -OS

Izidi glasovanja – KS Kapela in Radenci

ZAUPNIKI KANDIDATOV IN LIST KANDIDATOV

Predstavnik kandidature oziroma liste kandidatov lahko predloži seznam zaupnikov, in sicer  do ponedeljka, 14. 11. 2022. Seznam zaupnikov se predloži Občinski volilni komisiji Občine Radenci, Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci. Zaupnik kandidata/ov oziroma liste kandidatov ne sme biti kandidat ali predstavnik kandidature/liste kandidatov. Zaupnik kandidata/ov oziroma liste kandidatov je lahko samo oseba, ki je vpisana v evidenco volilne pravice in ima volilno pravico v občini Radenci.

obrazec-seznam zaupnikov

PREDČASNO GLASOVANJE

Predčasno glasovanje za volivce, ki bodo v nedeljo 20.novembra 2022, odsotni iz kraja stalnega prebivališča (kjer so sicer vpisani v volilni imenik), bo potekalo v sredo, 16.11.2022, med 7.00 in 19.00 uro, na sedežu OVK Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, v pritličju poslovne stavbe.

Volivec, ki se namerava udeležiti predčasnega glasovanja, mora s seboj imeti osebni  dokument, ki izkazuje njegovo identiteto. Zaradi tekoče izvedbe volitev, volivce vljudno prosimo, da s seboj prinesejo tudi obvestilo volivcu o volišču, na katerem je vpisani v volilni imenik.

GLASOVANJE PO POŠTI

Po določbi 81. člena Zakona o volitvah v državni zbor lahko volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, glasujejo po pošti. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če to sporočijo Volilni komisiji Občine Radenci in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Po navodilu Državne volilne komisiji imajo pravico do glasovanja po pošti tudi volivci, ki jim je odrejena izolacija zaradi okužbe s SARS-CoV-2. Obvestilu je potrebno priložiti ustrezno dokazilo (izvid ali SMS obvestilo o pozitivnem testu). Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja po pošti, mora najpozneje 10 (deset) dni pred dnem glasovanja, to je do vključno srede, 9. 11. 2022 poslati Volilni komisiji Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku mora navesti svoje osebne podatke ter naslov, na katerega naj mu volilna komisija pošlje volilno gradivo.

Obrazec – glasovanje po posti

GLASOVANJE NA DOMU

Po določbi 81. člena Zakona o lokalnih volitvah volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja (najkasneje do 16. 11. 2022). Po sklepu Državne volilne komisije št. 041-5/2022-2 z dne 3. 2. 2022 je potrebno obvestilu priložiti ustrezno zdravniško potrdilo (vsaka pisna potrditev zdravnika, npr. elektronska pošta, iz katere izhaja, da se volivec zaradi bolezni ne more osebno zglasiti na volišču). Po navodilu Državne volilne komisije lahko na domu glasujejo tudi volivci, ki bodo v izolaciji, pod pogojem, da o tem obvestijo volilno komisijo najpozneje 16. 11. 2022 in da obvestilu priložijo ustrezno dokazilo (izvid ali SMS o pozitivnem testu). Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja na domu, mora najpozneje 3 (tri) dni pred dnem glasovanja, to je do srede, 16. 11. 2022, poslati Volilni komisiji Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku navede svoje osebne podatke. Kolikor tega ne more storiti sam, lahko v njegovem imenu vloži zahtevek tudi družinski član, sosed ali druga oseba vredna zaupanja (navesti mora svoje osebne podatke in tudi identifikacijsko številko osebnega dokumenta).

Obrazec – glasovanje na domu

GLASOVANJE S POMOČJO DRUGE OSEBE

Če volivec zaradi telesne hibe ali zato ker je nepismen ne bi mogel glasovati brez pomoči druge osebe, lahko pripelje s seboj na volišče osebo, ki mu pomaga izpolniti oziroma oddati glasovnico.

Seznam potrjenih kandidatur po izžrebanem vrstnem redu

Seznam kandidatur za župana

Seznam list kandidatur za VE1

Seznam kandidatur za VE2

Seznam kandidatur KS Radenci

Seznam kandidatur KS Kapela

 

Obvestila

Pravila o postopku izvedbe žreba

Povrnitev stroškov volilne kampanje

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest

Obvestilo o predcasnem glasovanju (1)

Sklep o popravi sklepa o določitvi volišč

sklep- neposredno vlaganje kandidatur

Obvestilo – šifrant stopnje in naziva izobrazbe kandidatov

Obvestilo vlagateljem kandidatur

Rokovnik volilnih opravil LV 2022_ sprejet                     

Navodilo_ObVK_LV_2022_sprejet

Razpis volitev v KS-e

Lokalne volitve 2022

Sklepi

Sklep o določitvi volišč

Sklep o popravi sklepa o določitvi volišč in območij teh volišč za lokalne volitve

Sklep o določitvi višine nadomestila za uporabo prostorov volišč

število volilnih upravičencev ( župan, občinski svet) – Ugotovitveni sklep

Sklep o imenovanju tajnika in namestnika OVK (3)

Obrazci – volitve župana

Kandidatura_za_zupana_instruktivni_obrazec_LV_2022 (2)

OBR_LV-5-soglasje_zupan (1)

Zapisnik_o_delu_organa_politicne_stranke_za_dolocitev_kandidature_za_zupana_LV_vzorec (1)

Seznam_udelezencev_pri_delu_organa_politicne_stranke_za_dolocitev_kandidatur_vzorec (5)

Podatki_o_organizatorju_volilne_kampanje_instruktivni_obrazec_LV_2022_27_09_2022

Potrdilo_o_vlozitvi_kandidature_za_zupana_vzorec (1)

Obrazci – volitve občinski svet

Lista_kandidatov_za_lokalne_volitve_proporcionalni_volilni_sistem_instruktivni_obrazec_LV_2022 (1)

Soglasje_s_kandidaturo_za_clana_obcinskega_sveta_LV_vzorec (1)

Zapisnik_o_delu_organa_politicne_stranke_za_dolocitev_kandidature_za_clana_obcinskega_sveta_LV_vzorec

Zapisnik_o_delu_organa_politicne_stranke_za_dolocitev_liste_kandidatov_za_clane_obcinskega_sveta_vzorec

Seznam_udelezencev_pri_delu_organa_politicne_stranke_za_dolocitev_kandidatur_vzorec (3)

Podatki_o_organizatorju_volilne_kampanje_instruktivni_obrazec_LV_2022 (3)

Potrdilo_o_vlozitvi_kandidature_za_clana_obcinskega_sveta_vzorec (2)

Obrazci – volitve krajevna skupnost

Obr.KS.01-kandidatura-VE1-ks Radenci-podpisi

Obr.KS.02-kandidatura-VE2-KS Kapela-podpisi

soglasje_kandidata_krajevna skupnost

Obr.KS.04-zapisnik-politična stranka

Obr.KS.04-zapisnik-politična stranka

Obr.KS.05-seznam – politična stranka

Potrdilo o vložitvi kandidature za KS

Obrazci za podporo volivcev

Podpora kandidaturi za župana

Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oz. listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta

 

Ostali obrazci

Obvestilo_invalida_o_enkratnem_glasovanju_po_posti_na_obmocju_Republike_Slovenije_vzorec (3)

Predlaganje članov volilnih odborov

Občinska volilna komisija vas v skladu s 37. členom ZLV poziva, da najpozneje do 15.9.2022 Občinski volilni komisiji podate predloge za imenovanje članov volilnih odborov in njihovih namestnikov. Predloge lahko pošljete po pošti, e-pošti ali po faksu in bodo pravočasni, če jih bo OVK prejela do vključno 15.9. 2022. Pri tem vas opozarjamo, da je k predlogu potrebno podati soglasje in izjavo kandidata za člana volilnega odbora

Predlaganje možnih kandidatov za predsednika in člane volilnega odbora ter njihovih namestnikov

Soglasje in izjava kandidata za člana volilnega odbora

 

Akti Občine Radenci – Lokalne volitve 2022

Odlok-o-oblikovanju-volilnih-enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Radenci

Odlok-o-določitvi-števila-članov-KS

Odlok-o-spr.-in-dopo.-Odloka-o-določ.-št.-članov-KS

Koristne povezave in zakonodaja

https://volitve.dvk-rs.si/lv2022/#/obcine/radenci/kandidati

https://volitve.dvk-rs.si/lv2022/#/obcine/radenci/udelezba

https://volitve.dvk-rs.si/lv2022/#/obcine/radenci/rezultati

LOKALNE VOLITVE: Državna volilna komisija (dvk-rs.si)

Volivci in evidenca volilne pravice | GOV.SI

Zakon o lokalnih volitvah (ZLV) (pisrs.si)

Zakon o evidenci volilne pravice (pisrs.si)

Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) (pisrs.si)

Zapisniki OVK

Zapisnik 1. seje OVK Občine Radenci (6.9.2022)

Zapisnik 2. seje OVK (22.9.2022)

Zapisnik 3.seje OVK ( 20.10.2022)

Zapisnik 4. seje (26.10.2022)

Zapisnik 5. seje (7.11.2022)

Zapisnik 6. seje OVK (19.11.2022)

Zapisnik 7. seje OVK (21.11.2022)

Vabila OVK

 1. Vabilo 1. seja OVK 6.9.2022
 2. Vabilo 2. seja OVK (22.9.2022)
 3. Vabilo za 3. sejo OVK (20.10.2022)
 4. Vabilo 4. seja OVK (26.10.2022)
 5. Vabilo 5.seja OVK (7.11.2022)
 6. Vabilo 6. seja OVK (19.11.2022)
 7. Vabilo 7.seja OVK (21.11.2022)
 8. Vabilo 8. seja OVK (23.11.2022)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Občinska volilna komisija

Občinska volilna komisija (OVK), ki jo imenuje Občinski svet Občine Radenci, opravlja naloge vodenja in izvajanja volitev za župana, v občinski svet in svete krajevnih skupnosti skladno z določbami Zakona o lokalnih volitvah. Komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujejo izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov. Občinska volilna komisija ima tajnika ter namestnika tajnika, ki ju imenuje na predlog mestne uprave.

Pristojnosti OVK so določene z Zakonom o lokalnih volitvah:

 • skrbi za zakonitost volitev v občinski svet,
 • potrjuje posamične kandidature oz. liste kandidatov
 • sestavlja sezname kandidatov oziroma liste kandidatov,
 • določa volišča,
 • imenuje volilne odbore,
 • ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev,
 • opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,
 • opravlja druge naloge, ki jih določa zakon, ki ureja lokalne volitve.

Sestava OVK Občine Radenci v mandatnem obdobju 2022-2026:

 • mag. Zlatko Herceg, predsednik
 • Mateja Madon, univ. dipl. pravnica, namestnica predsednika
 • Maša Ratnik, članica
 • Bogdan Marič, član
 • Nevenka Farič, članica
 • Anja Zamuda, namestnica člana
 • Boris Behek, namestnik člana
 • Vanja Rantaša, namestnica člana

Tajnica OVK Občine Radenci:

 • Sabina Gutalj, tel. št: 02 566 9623, el. naslov:  sabina.gutalj@radenci.si

Namestnica tajnice OVK Občine Radenci: 

 • Sabina Horvat, tel. št: 02 566 9610, el. naslov: sabina.horvat@radenci.si
Skip to content