Javne dražbe

»Občina Radenci je dne 22.7.2019 objavila razpis za Javno dražbo za prodajo nepremičnin v lasti Občine Radenci. Na dražbi, ki bo 26. avgusta 2019, s pričetkom ob 10. uri, na sedežu Občine Radenci, Radgonska cesta 9G, 9252 Radenci (sejna soba Kajetana Koviča Radenci, 2. nadstropje), bodo na voljo nepremičnine, kot izhaja iz dokumenta »Javna dražba Občine Radenci 2019-1«.«

Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo tri dni pred začetkom javne dražbe prodaje zemljišč (oz. do vključno 23. 8. 2019) vplačati varščino, ki znaša 10 % izklicne cene.

Javna drazba Občine Radenci 2019-1

Predstavitveno gradivo za nepremičnine v lasti OR (dražba avgust 2019)