Javne dražbe

I. JAVNA DRAŽBA STANOVANJ V LASTI OBČINE RADENCI

Rok za plačilo varščine: 9.11.2021
Datum javne dražbe: 12.11.2021

Kraj javne dražbe: Občina Radenci, Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci (sejna soba Kajetana Koviča in Lojzeta Logarja, 2. nadstropje).

Predmet javne dražbe so stanovanja v lasti Občine Radenci in sicer:

Predmet prodaje po znižani izklicni vrednosti so stanovanja, katerih prodaja je bila neuspešna na Javnem zbiranju ponudb za prodajo zasedenih stanovanj v Občini Radenci, št. 4780-0008/2021-1, dne 22.6.2021. Predmet prodaje so naslednja zasedena neprofitna stanovanja, ki se prodajajo izključno v kompletu (ni možen nakup posamičnega stanovanja, možen je le nakup vseh 20-tih stanovanj skupaj):

Zap. Št. Naslov Lega Izmere po cenitvi (m2) Leto gradnje objekta Šifra KO in  ime KO ID oznaka stavbe ID oznaka dela stavbe
1. PARIČJAK 24 pritličje 44,5 1820 201– RIHTAROVCI 123 1
2. PARIČJAK 24 1. nad. 55,8 1820 201– RIHTAROVCI 123 7
3. PARIČJAK 24A 1. nad. 43,2 1968 201– RIHTAROVCI 143 5
4. PARIČJAK 24A pritličje 43,1 1968 201– RIHTAROVCI 143 2
5. PARIČJAK 24A 1. nad. 78,4 1968 201– RIHTAROVCI 143 4
6. LJUBA ŠERCERJA 3 3. nad. 55,4 1989 199- ŠRATOVCI 287 109
7. LJUBA ŠERCERJA 3 3. nad. 43,8 1989 199- ŠRATOVCI 287 108
8. LJUBA ŠERCERJA 3 3. nad. 55,0 1989 199- ŠRATOVCI 287 107
9. CESTA OSAMOSVOJITVE SLOVENIJE-

BIVŠA TITOVA 3

1. nad. 44 1974 199- ŠRATOVCI 117 4
10. CESTA OSAMOSVOJITVE SLOVENIJE- BIVŠA TITOVA 3 2. nad. 44,7 1974 199- ŠRATOVCI 117 6
11. CESTA OSAMOSVOJITVE SLOVENIJE- BIVŠA TITOVA 5 4. nad. 66,1 1974 199- ŠRATOVCI 275 8
12. KAPELSKA CESTA 26 1. nad. 40,2 1955 200 – RADENCI 381 5
13. KAPELSKA CESTA 26 1. nad. 74,2 1955 200 – RADENCI 381 6
14. KAPELSKA CESTA 26 pritličje 72 1955 200 – RADENCI 381 3
15. KAPELSKA CESTA 26 pritličje 39,4 1955 200 – RADENCI 381 2
16. KAPELSKA CESTA 26 1. nad. 86,6 1955 200 – RADENCI 381 4
17. GREGORČIČEVA ULICA 2 pritličje 69,6 1977 199- ŠRATOVCI 271 1
18. GREGORČIČEVA ULICA 4 pritličje 67,2 1977 199- ŠRATOVCI 338 1
19. GREGORČIČEVA ULICA 6 1. nad. 71,2 1975 199- ŠRATOVCI 337 5
20. PRISOJNA CESTA 6 2. nad. 48,8 1980 200 – RADENCI 351 9

Znižana izklicna cena za vseh 20 stanovanj skupaj: 583.078,00 EUR

(z besedo: petsto triinosemdeset tisoč oseminsedemdeset eurov in 00/100).

Navedena izklicna cena ne vključuje davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.

Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo do vključno 9.11.2021 vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene.

Več informacij v prilogi.

1.a. JAVNA DRAŽBA, STANOVANJA

1.b. Dražbena pravila, 12.11.2021

1.c.IZJAVA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

II. JAVNA DRAŽBA NEPOZIDANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČ V OBČINI RADENCI 4.11.2021

Rok za plačilo varščine: 30.10.2021
Datum javne dražbe: 4.11.2021

Kraj javne dražbe: Občina Radenci, Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci (sejna soba Kajetana Koviča in Lojzeta Logarja, 2. nadstropje).

Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča za Gasilskim domom Radenci in sicer:

1- parc. št. 36/18, v izmeri 989 m2, k.o. 200 Radenci, Izklicna cena: 29.158,00 EUR

2– parc. št. 36/19, v izmeri 803 m2, k.o. 200 Radenci, Izklicna cena: 23.704,00 EUR

3– parc. št. 36/20, v izmeri 635 m2, k.o. 200 Radenci, Izklicna cena: 18.898,00 EUR

Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo do vključno 30.10.2021 vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene.

Več informacij v prilogi oz. na tel. 02 566 96 13, 041-686-687, kontaktna oseba je Jasna Divjak, e-mail: jasna.divjak@radenci.si.

1.a. Javna dražba, 14.10.2021

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

III. JAVNA DRAŽBA NEPOZIDANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČ V OBČINI RADENCI 17.1.2022

Rok za plačilo varščine: 11.2.2022
Datum javne dražbe: 14.2.2022

Kraj javne dražbe: Občina Radenci, Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci (sejna soba Kajetana Koviča in Lojzeta Logarja, 2. nadstropje).

Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča za Gasilskim domom Radenci in sicer:

1- parc. št. 36/18, v izmeri 989 m2, k.o. 200 Radenci, Izklicna cena: 29.158,00 EUR

2– parc. št. 36/19, v izmeri 803 m2, k.o. 200 Radenci, Izklicna cena: 23.704,00 EUR

Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo do vključno 11.2.2022 vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene.

Več informacij v prilogi oz. na tel. 02 566 96 23, 041 671 091, kontaktna oseba je Sabina Gutalj, direktorica OU, e-mail: sabina.gutalj@radenci.si 

ter na tel. 02 566 96 25, kontaktna oseba je Marjeta Lončar, e-mail: obcina@radenci.si

Javna dražba nepozidanih stavbnih zemljišč-17.1.2022

Izjava

Skip to content