Javne dražbe

JAVNA DRAŽBA NEPOZIDANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČ, PROSTOROV/HIŠ V OBČINI RADENCI

Rok za plačilo varščine: 7.1.2021
Datum javne dražbe: 11.1.2021

Kraj javne dražbe: Občina Radenci, Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci (sejna soba Kajetana Koviča in Lojzeta Logarja, 2. nadstropje).

Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča za Gasilskim domom Radenci, prostori, hiše in sicer:

1- parc. št. 36/18, v izmeri 989 m2, k.o. 200 Radenci, Izklicna cena: 29.158,00 EUR

2– parc. št. 36/19, v izmeri 804 m2, k.o. 200 Radenci, Izklicna cena: 23.704,00 EUR

3– parc. št. 36/20, v izmeri 641 m2, k.o. 200 Radenci, Izklicna cena: 18.898,00 EUR

4– parc. št. 36/23, v izmeri 806 m2, k.o. 200 Radenci, Izklicna cena: 23.763,00 EUR

5200-12-32 (klet, 82,60 m2) – Izklicna cena: 27.550,00 EUR

6-parc.št. 82/7, 82/4, 82/5 in 83/5, v skupni izmeri 791 m2, k.o. Boračeva, Izklicna cena: 16.800,00 EUR

7-parc. št. 548/2, 548/3, 548/10, 548/12, 548/14, v skupni izmeri 1.637 m2, k.o. 218 Hrastje Mota, Izklicna cena: 16.572,00 EUR

Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo do vključno 7.1.2021 vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene.

Več informacij v prilogi.

1.a.Javna drazba 2021

1.b.IZJAVA

Skip to content