Javne dražbe

JAVNA DRAŽBA STANOVANJ V OBČINI RADENCI

Rok za plačilo varščine: 10.5.2020
Datum javne dražbe: 13.5.2020

Kraj javne dražbe: Občina Radenci, Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci (sejna soba Kajetana Koviča in Lojzeta Logarja, 2. nadstropje).
Predmet javne dražbe so stanovanja in sicer:

  1. Posamezni del stavbe z ID št. 199-287-104 (Ljuba Šercerja 3), v izmeri 55 m2, Izklicna cena: 40.250,00 EUR
  2. Posamezni del stavbe  z ID št. 199-287-105 (Ljuba Šercerja 3), v izmeri 44,1 m2, Izklicna cena: 34.050 EUR
  3. Posamezni del stavbe  z ID št. 199-338-18 (Gregorčičeva ulica 4), v izmeri 36,90 m2, Izklicna cena: 29.300 EUR
  4. Posamezni del stavbe z ID št. 199-337-7 (Gregorčičeva ulica 6), v izmeri 57,90 m2, Izklicna cena: 43.700 EUR

Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo do vključno 10.5.2020 vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene.

Več informacij na naslednjih povezavah:

1.a. Javna dražba stanovanj, 21.4.2020

1.b.dražbena pravila, 21.4.2020

1.c..Izjava – sprejemanje pogojev

Skip to content