Aktualno

DELITEV TIPIZIRANIH VREČ ZA ZBIRANJE ODPADKOV

V mesecu oktobru 2021 bo izvajalec javne službe Saubermacher Slovenija d.o.o. na območju občine Radenci uporabnikom razdeljeval tipizirane vreče za zbiranje mešane embalaže za uporabo v naslednjih 12. mesecih. Prav tako bo tistim uporabnikom, ki so do njih upravičeni, razdeljeval tudi tipizirane vreče za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in papirja.
Vreče se bodo razdeljevale na naslov posameznega prevzemnega mesta in jih bo v imenu podjetja Saubermacher Slovenija d.o.o. razdeljevala Pošta Slovenije d.o.o.
Vreče se bodo dostavile na način, da se bodo odložile v ali ob hišni predalčnik za prevzem poštnih pošiljk. V kolikor jih v ali ob hišni predalčnik ne bo mogoče odložiti se jih bo odložilo na drugo primerno mesto (npr. na policah, pred vhodnimi vrati, na ograji…), zato v tem času bodite posebej pozorni na dostavo vreč.
Reklamacije v zvezi z dostavo vreč bo  podjetje Saubermacher Slovenija d.o.o. sprejemalo najkasneje do konca meseca novembra 2021.
Tipizirane vreče, ki jih boste prejeli, se lahko uporabljajo izključno za zbiranje tistih vrst odpadkov katerim so namenjene, njihova uporaba pa je že vključena v mesečni strošek ravnanja z odpadki. Odpadkov, ki niso odloženi v tipizirane zabojnike ali vreče, ampak so npr. odloženi v druge vreče za odpadke, prosto postavljeni/odloženi ob zabojniku, v skladu s predpisi namreč ne moremo prevzeti.

PRANJE ZABOJNIKOV ZA ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV
Uporabnike, ki uporabljajo storitve zbiranja biološko-razgradljivih odpadkov obveščamo, da bo podjetje Saubermacher Slovenija d.o.o. v občini Radenci dne 12.10. in 20.10.2021 ob zbiranju bioloških odpadkov opravilo tudi storitev pranja posode za zbiranje bioloških odpadkov. Pranje bo potekalo z vozilom za zbiranje odpadkov hkrati ob izpraznitvi posode za zbiranje bioloških odpadkov in bo posameznemu uporabniku opravljeno enkrat v enem izmed navedenih terminov.
Za vsa dodatna vprašanja in pojasnila so vam na voljo na 02-620-23-00 ali na pisarna@saubermacher.si.

 

Skip to content