Aktualno

Lokalni ponudniki domače prehrane
Spoštovani, z željo, da vsem prebivalcem območja LAS Prlekija v času koronavirusa olajšamo dostop do informacij o lokalnih ponudnikih domače prehrane na območju LAS Prlekija, smo na spletni strani https://www.viaprlekija.sivzpostavili prikaz vpisanih ponudnikov lokalne prehrane. Ponudnike je ... Preberi več >>

Odpoved akcije zbiranja nevarnih odpadkov
 'Spoštovani,  izvajanje gospodarskih javnih služb spada med dejavnosti, ki so ključnega pomena za delovanje države, družbe. Zato smo ob razglasitvi epidemije 12. marca 2020, s strani pristojnega ministra za zdravje, svoje delovne procese organizirali tako, da v največji možni meri ... Preberi več >>

Odlok o prepovedi kurjenja in pozeba
Odlok o prepovedi kurjenja in pozeba- dokument v prilogi. Preberi več >>

Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi na javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih dogodkih na javnih krajih v Republiki Sloveniji
Spoštovani, Vlada RS je na svoji 4. redni seji med drugim  izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi na javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih dogodkih na javnih krajih v Republiki Sloveniji. Tako se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) do ... Preberi več >>

Odredba
Na podlagi 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 - ZNOrg) ter 30. in 23. člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slov. občin 67/15) izdajam naslednjo O D R E D ... Preberi več >>

Oprostitev plačila storitev javne gospodarske službe
Na podlagi razglašene epidemije bolezni SARS CoV-2 (COVID-19) zaradi varovanja zdravja in življenja občank in občanov in zaradi nastalih izrednih razmer in povečanih stroškov nastalih podjetjem in občanom v dani situaciji, Občinski svet Občine Radenci sprejme na 4. dopisni seji, ki je potekala dne 19. ... Preberi več >>

Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi
Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi na javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih dogodkih na javnih krajih v Republiki Sloveniji in sprejela tudi več drugih zadev.Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi na javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih dogodkih na javnih ... Preberi več >>

Ozara Slovenije
V času širjenja koronavirusa in razglasitve epidemije številni občutijo zaskrbljenost, tesnobo in strah. Še posebej ranljiva skupina so v tem času ljudje s težavami v duševnem zdravje. Nevladna humanitarna organizacija Ozara Slovenija ima v Ljutomer že več let pisarno za informiranje in ... Preberi več >>

Odredba-prepoved uporabe zunanjih javnih športnih površin, telovadnih naprav in otroških igrišč z igrali
Na podlagi 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 - ZNOrg) ter 30. in 23. člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slov. občin 67/15) izdajam naslednjo O D R E D ... Preberi več >>