Razpisi

Javni razpisi
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem
Datum objave: 17. 11. 2017 0:00
Rok oddaje: 4. 12. 2017 12:00
Šifra:

Občina Radenci objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem, in sicer stavbe št. 941 z naslovom Radenski Vrh 8, ki stoji na zemljišču s parc.št. 1300/16 k.o.Radenci.
Celotno besedilo namere je objavljeno v prilogi.

Javni razpisi
Javna dražba za prodajo nepremičnin
Datum objave: 17. 11. 2017 0:00
Rok oddaje: 20. 12. 2017 12:00
Šifra:

Občina Radenci objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnin, in sicer nepremičnin s parc.št. 9/3, 9/5 in 8/1 vse k.o.Kapelski Vrh. Na zemljišču s parc.št. 9/3 k.o.Kapelski Vrh se nahaja stanovanjska hiša z naslovom Kapelski Vrh 78 in gospodarski-kmetijski objekt.
Celotno besedilo javne dražbe je objavljeno v prilogi.

Javni razpisi
Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče s parc.št. 2221/1 k.o. Hrastje Mota
Datum objave: 15. 11. 2017 0:00
Rok oddaje: 15. 12. 2017 0:00
Šifra:

Občina Radenci objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče s parc.št. 2221/1 k.o. Hrastje Mota. Priložena je na upravni enoti objavljena ponudba, v skladu s katero poteka prodaja.

Javni razpisi
Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče s parc.št. 575/1 k.o. Hrastje Mota
Datum objave: 15. 11. 2017 0:00
Rok oddaje: 15. 12. 2017 0:00
Šifra:

Občina Radenci objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče s parc.št. 575/1 k.o. Hrastje Mota. Priložena je na upravni enoti objavljena ponudba za prodajo predmetnega zemljišča, v skladu s katero poteka prodaja.

Javni razpisi
Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče s parc.št. 1006 k.o. Hrastje Mota
Datum objave: 14. 11. 2017 0:00
Rok oddaje: 14. 12. 2017 0:00
Šifra:

Občina Radenci objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče s parc.št. 1006 k.o.Hrastje Mota. Priložena je ponudba za prodajo predmetnega zemljišča na upravni enoti, v skladu s katero poteka prodaja.

Javni razpisi
Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče s parc.št. 551/4 k.o. Hrastje Mota
Datum objave: 14. 11. 2017 0:00
Rok oddaje: 14. 12. 2017 0:00
Šifra:

Občina Radenci objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče s parc.št. 551/4 k.o. Hrastje Mota. Priložena je na upravni enoti objavljena ponudba, v skladu s katero poteka prodaja.

Javni razpisi
Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče s parc.št. 575/2 k.o. Hrastje Mota
Datum objave: 14. 11. 2017 0:00
Rok oddaje: 14. 12. 2017 0:00
Šifra:

Občina Radenci objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče s parc.št. 575/2 k.o. Hrastje Mota. Priložena je na upravni enoti objavljena ponudba za prodajo predmetnega zemljišča, v skladu s katero poteka prodaja.

Javna naznanila
Odločba o statusu javnega dobra lokalnega pomena za zemljišče s parc.št. 824/4 k.o.Okoslavci
Datum objave: 13. 11. 2017 0:00
Rok oddaje: 29. 11. 2017 0:00
Šifra:

Občina Radenci objavlja ugotovitveno odločbo o statusu grajenega javnega dobra lokalnega pomena - občinska cesta za zemljišče s parc.št. 824/4 k.o.Okoslavci. Odločba je v prilogi.

Javni razpisi
Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu
Datum objave: 10. 11. 2017 0:00
Rok oddaje: 11. 12. 2017 12:00
Šifra: 12280-0006/2017

Kontakt: 02 566 96 10 (tajništvo)
02 566 96 13 (Jasna Divjak)
E-pošta: jasna.divjak@radenci.si

Javni razpisi
Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišči s parc.št. 1300/18 in 1300/19 k.o.Radenci
Datum objave: 16. 10. 2017 0:00
Rok oddaje: 17. 11. 2017 23:59
Šifra:

Občina Radenci objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišči s parc.št. 1300/18 in 1300/19 obe k.o.Radenci. Prodaja poteka v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih. Namera o sklenitvi neposredne pogodbe in ponudba za prodajo kmetijskega zemljišča, kmetije ali gozda sta objavljeni v prilogi.

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci v letu 2017
Datum objave: 13. 3. 2017 0:00
Rok oddaje: 20. 12. 2017 0:00
Šifra: 354-0020/2015-73

Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci v letu 2017

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Radenci: http://www.radenci.si. Zainteresirane stranke jo lahko dvignejo tudi na sedežu Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, vsak delovni dan od 7. do 15. ure.

Dodatne informacije se lahko pridobijo po elektronski pošti: davorin.zamuda@radenci.si ali na telefonu: 02 / 5669-618, vsak delovni dan od 7. do 15. ure.

Popolne vloge se razvrstijo po datumu, uri in minuti prejetja. Pri prvotno nepopolnih vlogah, ki so bile dopolnjene, se kot čas oddaje vloge štejeta datum in čas oddane dopolnitve. V primeru, da je v seznam popolnih vlog uvrščeno več vlog, kot je na voljo sredstev, se sredstva razdelijo vlagateljem popolnih vlog na začetku seznama, glede na vrstni red (datum, ura in minuta prejema) in razpoložljiva sredstva.

V primeru premajhnih razpoložljivih finančnih sredstev za subvencije v proračunu za leto 2017 vsem upravičenim vlagateljem, se preostalim zagotovi izplačilo subvencij v naslednjem proračunskem letu prednostno pred objavo javnega razpisa, v okviru sredstev poračuna predvidenih za te namene.
Davorin Zamuda
Višji referent za okolje in prostor ter komunalno ureditev

Občina Radenci
Radgonska cesta 9
9252 Radenci
tel.: +386 2 566 96 10
fax: +386 2 566 96 20
e-pošta: obcina@radenci.si

 

Arhiv razpisov