Razpisi

Javni razpisi
POZIV ZA VLOŽITEV PREDLOGOV ZA NADOMETNEGEGA ČLANA OVK
Datum objave: 13. 7. 2018 0:00
Rok oddaje: 19. 7. 2018 12:00
Šifra: 0414-0001/2018

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Radenci
Radgonska cesta 9
9252 Radenci


Štev.: 0414-0001/2018
Datum: 12. 7. 2018

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) in Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/11 in 67/15) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Radenci objavlja
JAVNI POZIV
političnim strankam, drugim organizacijam občanov ter občanom
za predlaganje namestnika člana Občinske volilne komisije

V skladu z Zakonom o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07,45/08, 83/12, in 68/17) objavlja Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Radenci Poziv za vložitev predlogov za namestnika člana občinske volilne komisije.
Predloge v sladu z Zakonom o lokalnih volitvah, pričakujemo v zaprtih kuvertah s pripisom 'OVK 2018 - nadomestni član' na naslov Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci do četrtka, 19.7.2018, do 12. ure, ne glede na način dostave.
V predlogu mora predlagatelj posredovati naslednje podatke o kandidatih:
- ime in priimek,
- rojstne podatke,
- podatke o prebivališču,
- podatke o izobrazbi in
- soglasje kandidata k predlogu kandidature.


Predsednik KMVVI,
Dejan Berić

Javni razpisi
Javno zbiranje ponudb za oddajo pisarn in parkirnih mest v najem
Datum objave: 27. 6. 2018 12:00
Rok oddaje: 18. 7. 2018 12:00
Šifra: 7113-0001/2018

Občina Radenci objavlja javno zbiranje ponudb za oddajo pisarn in parkirnih mest v poslovni stavbi na naslovu Radgonska cesta 9G v najem.
Celotno besedilo javnega zbiranja ponudb, obrazec ponudbe, pogodba o najemu pisarne, pogodba o najemu parkirnega mesta so objavljeni v prilogi.

Javna naročila
Nabava nove gasilske avtocisterne
Datum objave: 27. 6. 2018 11:00
Rok oddaje: 1. 8. 2018 10:00
Šifra: 430/1-2018

Naročnik PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KAPELA, Kapelski Vrh 90, 9252 Radenci, vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije za NABAVO NOVE GASILSKE AVTOCISTERNE.
Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij.

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci v letu 2018
Datum objave: 21. 6. 2018 9:00
Rok oddaje: 31. 12. 2018 16:00
Šifra: 354-0014/2018-2

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) velikosti do 50 PE za stanovanjske objekte na območju Občine Radenci (v nadaljevanju: občina) v skladu s Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/15), Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št.30/2018).

 

Arhiv razpisov