Razpisi

Javni razpisi
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
Datum objave: 22. 10. 2018 0:00
Rok oddaje: 11. 11. 2018 0:00
Šifra:

NAKUP nepremičnin:
- parc. št. 24/13 (ID 2573193) in 24/14 (ID 725150), v skupni izmeri 341 m2, k. o. 198 Boračeva.

Cena nepremičnin je 1.705,00 EUR brez davka. Več informacij v prilogi.

Javni razpisi
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
Datum objave: 22. 10. 2018 0:00
Rok oddaje: 11. 11. 2018 0:00
Šifra: 4780-0015/2018

NAKUP nepremičnin:
- parc. št. 488/8 (ID 6324511) in 489/15 (ID 6324508), v skupni izmeri 440 m2, k. o. 218 Hrastje Mota.

Cena nepremičnin je 2.200,00 EUR brez davka. Več informacij v prilogi.

Javni razpisi
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
Datum objave: 22. 10. 2018 0:00
Rok oddaje: 11. 11. 2018 0:00
Šifra: 4780-0016/2018-2

Nakup nepremičnin:
- parc. št. 1279/4 (ID 6334142), v izmeri 160 m2, k. o. 200 Radenci ter
- parc. št. 1279/6 (ID ), v izmeri 50 m2, k. o. 200 Radenci.

Cena nepremičnin je 1.260,00 EUR brez davka.
Pogodba bo sklenjena namesto razlastitve.

Javni razpisi
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
Datum objave: 22. 10. 2018 0:00
Rok oddaje: 11. 11. 2018 0:00
Šifra: 4780-0014/2018

Podaritev nepremičnin, katerih lastnica je Marije Rantaša, v last Občine Radenci:
- parc. št.745/2 (ID 3716627 ), v izmeri 14 m2, k. o. 212 Okoslavci.
- parc. št.745/3 (ID 1700328), v izmeri 77 m2, k. o. 212 Okoslavci.

Sklenjena bo darilna pogodba.
Več informacij v prilogi.

Javni razpisi
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
Datum objave: 22. 10. 2018 0:00
Rok oddaje: 11. 11. 2018 0:00
Šifra: 4780-0007/2018-4

Prodaja nepremičnine:
- parc. št. 1640/1 (ID 6334143), v izmeri 91 m2, k. o. 200 Radenci.

Cena nepremičnine je 546,00 EUR brez davka.
Več informacij v prilogi.

Javni razpisi
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
Datum objave: 22. 10. 2018 0:00
Rok oddaje: 11. 11. 2018 0:00
Šifra: 4780-0007/2018-4

Prodaja nepremičnine:
- parc. št. 1640/1 (ID 6334143), v izmeri 91 m2, k. o. 200 Radenci.

Cena nepremičnine je 546,00 EUR brez davka.
Več informacij v prilogi.

Javni razpisi
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
Datum objave: 17. 10. 2018 0:00
Rok oddaje: 6. 11. 2018 0:00
Šifra: 7111-0001/2018-18c

Prodaja nepremičnine:
- parc. št. 425/18 (ID 6908825), v izmeri 174 m2 (velikost celotne nepremičnine), k. o. 199 Šratovci, v deležu 2050/2072. Cena nepremičnine je 861,00 EUR brez davka. Več informacij v priponki.

Javni razpisi
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
Datum objave: 17. 10. 2018 0:00
Rok oddaje: 6. 11. 2018 0:00
Šifra: 7111-0001/2018-18b

Prodaja nepremičnine:
- parc. št. 425/19 (ID 6908825), v izmeri 220 m2 (velikost celotne nepremičnine), k. o. 199 Šratovci, v deležu 2050/2072. Cena nepremičnine je 1.197,00 EUR brez davka. Več informacij v priponki.

Javni razpisi
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
Datum objave: 17. 10. 2018 0:00
Rok oddaje: 6. 11. 2018 0:00
Šifra: 7111-0001/2018-18

prodaja nepremičnine:
- parc. št. 425/21 (ID 6908824), v izmeri 235 m2 (velikost celotne nepremičnine), k. o. 199 Šratovci, v deležu 2050/2072. Cena nepremičnine je 1.163,00 EUR brez davka. Več informacij v priponki.

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo na območju Občine Radenci v letu 2018
Datum objave: 15. 10. 2018 15:00
Rok oddaje: 6. 11. 2018 10:00
Šifra: 341-0001/2018-3

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo iz naslova
dela koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v posameznih loviščih, katerih lovna
površina leži v Občini Radenci.

Sredstva se namenjajo za naslednje aktivnosti:
 Biomeliorativni ukrepi:
- vzdrževanje gozdnega roba:
- saditev in vzdrževanje plodnosnega drevja in grmovja:
- vzdrževanje pasišč, mokrišč in gozdnih jas.
 Biotehnični ukrepi:
- izdelava, postavitev in vzdrževanje krmišč, gnezdilnic in solnic.
 Ostali ukrepi:
- čistilne akcije v občini:
- čiščenje divjih odlagališč:
- izobraževanje otrok o pravilnem odnosu do divjadi in obnašanja v gozdu.

Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,
programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja
in zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.

Javni razpisi
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
Datum objave: 10. 10. 2018 0:00
Rok oddaje: 30. 10. 2018 0:00
Šifra: 4780-00010/2018

Za prodajo nepremičnine:
- parc. št. 479/5 (ID 6837179), v izmeri 668 m2, k. o. 219 Murski Vrh.

Cena nepremičnine je 4.647,00 EUR brez davka.

Javni pozivi
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
Datum objave: 10. 10. 2018 0:00
Rok oddaje: 30. 10. 2018 0:00
Šifra: 4780-0009/2018

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:
- parc. št. 638/5 (ID 6589186), v izmeri 57 m2, k. o. 204 Janžev Vrh.

Cena nepremičnine je 285,00 EUR brez davka. Več informacij v prilogi.

Javni razpisi
DODATNI RAZPIS ŠTIPENDIJ ZA MAGISTRSKI IN DOKTORSI ŠTUDIJ
Datum objave: 4. 10. 2018 13:00
Rok oddaje: 10. 11. 2018 23:00
Šifra:

Obveščamo vas, da USTANOVA DR. ANTONA TRSTENJAKA v partnerstvu z Alma Mater Europeae iz Maribora razpisuje še dve dodatni štipendiji za magistrski in doktorski študij. Razpis je objavljen na spletni strani http://www.trstenjak.net/index.php/razpisi.html.

Še vedno je odprt tudi samostojni razpis za doktorski študij.
V okviru razpisa za podporor projektov, koristnih za ciljno regijo, bodo v letu 2018 podprli šest projektov v skupnem znesku 7000 eur.

V kolikor želite biti obveščeni o novih razpisih in drugih aktivnostih Ustanove, se prijavite na tej povezavi http://www.trstenjak.net/index.php/prijava-na-spletne-novice.html.

Javna naznanila
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
Datum objave: 4. 10. 2018 0:00
Rok oddaje: 24. 10. 2018 0:00
Šifra: 4780-0007/2018

Občina Radenci objavlja na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 11/2018)
NAMERO
o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo stvarnega premoženja
občine Radenci v najem

Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo stvarnega premoženja Občine Radenci v najem zemljišča s parc. št. 8/1, 9/3 in 9/5, vse k.o. 202 Kapelski Vrh, s sklenitvijo neposredne pogodbe, za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja najemnega razmerja.

Več podrobnosti v prilogi.


Javni razpisi
Razpis za redne volitve v Svet krajevne skupnosti Radenci in Svet krajevne skupnosti Kapela
Datum objave: 21. 8. 2018 0:00
Rok oddaje: 18. 11. 2018 0:00
Šifra: 0414-0001/2018-22

Štev.: 0414-0001/2018-22
Datum: 17.8.2018

Na podlagi prvega odstavka 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) ter 30. in 69. člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/11 in 67/15) izdaja župan Občine Radenci


RAZPISUJEM
REDNE VOLITVE V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI RADENCI IN SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI KAPELA


1. Redne volitve v Svet krajevne skupnosti Radenci in Svet Krajevne skupnosti Kapela se opravijo v nedeljo, 18. novembra 2018.

2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 3.9.2018.

3. Volitve vodi in izvede Občinska volilna komisija Občine Radenci.ŽUPAN OBČINE RADENCI,
Janez RIHTARIČ

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci v letu 2018
Datum objave: 21. 6. 2018 9:00
Rok oddaje: 31. 12. 2018 16:00
Šifra: 354-0014/2018-2

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) velikosti do 50 PE za stanovanjske objekte na območju Občine Radenci (v nadaljevanju: občina) v skladu s Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/15), Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št.30/2018).

 

Arhiv razpisov