Razpisi

Javni razpisi
Javno zbiranje ponudb za oddajo pisarn in parkirnih mest v najem
Datum objave: 16. 4. 2018 0:00
Rok oddaje: 7. 5. 2018 12:00
Šifra:

Občina Radenci objavlja javno zbiranje ponudb za oddajo pisarn in parkirnih mest v poslovni stavbi na naslovu Radgonska cesta 9G v najem.
Celotno besedilo javnega zbiranja ponudb, obrazec ponudbe, pogodba o najemu pisarne, pogodba o najemu parkirnega mesta so objavljeni v prilogi.

Javni razpisi
Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za solastniški delež zemljišč s parc.št. 366, 73/16, 899/1, 899/2, 1058/4, 1063, 1064, 1315/9, 1315/42, 1319/12, 1324/46, 1324/47 k.o.Rihtarovci
Datum objave: 6. 4. 2018 0:00
Rok oddaje: 6. 5. 2018 0:00
Šifra:

Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za solastniški delež na zemljiščih s parc.št. 366, 73/16, 899/1, 899/2, 1058/4, 1063, 1064, 1315/9, 1315/42, 1319/12, 1324/46, 1324/47 vse k.o.Rihtarovci.

Občina Radenci prodaja svoj solastniški delež na navedenih zemljiščih, in sicer solastniški delež v višini ½. Nepremičnine se prodajajo posamično. Prodajajo se po načelu videno-kupljeno.
CELOTNO BESEDILO NAMERE IN PONUDBE NA UPRAVNI ENOTI JE PRILOŽENO. POTREBNA JE PRIJAVA NA UPRAVNO ENOTO.

Javni razpisi
Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe
Datum objave: 6. 4. 2018 0:00
Rok oddaje: 6. 5. 2018 0:00
Šifra:

Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče s parc.št. 551/4 k.o.Hrastje Mota. Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno.
CELOTNO BESEDILO NAMERE IN PONUDBE NA UPRAVNI ENOTI JE PRILOŽENO. POTREBNO SE JE PRIJAVITI NA UPRAVNI ENOTI.

Javni razpisi
Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe
Datum objave: 6. 4. 2018 0:00
Rok oddaje: 6. 5. 2018 0:00
Šifra:

Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišči s parc.št. 1006 in 2221/1 vse k.o.Hrastje Mota.

Nepremičnine se prodajajo posamično. Prodajajo se po načelu videno-kupljeno.
CELOTNO BESEDILO NAMERE IN PONUDBE NA UPRAVNI ENOTI JE PRILOŽENO. POTREBNO SE JE PRIJAVITI NA UPRAVNI ENOTI.

Javni razpisi
Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe
Datum objave: 6. 4. 2018 0:00
Rok oddaje: 6. 5. 2018 0:00
Šifra:

Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče s parc.št. 575/2 k.o.Hrastje Mota. Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno.
CELOTNO BESEDILO NAMERE IN PONUDBE NA UPRAVNI ENOTI JE PRILOŽENO. POTREBNO SE JE PRIJAVITI NA UPRAVNI ENOTI.

Javni razpisi
Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe
Datum objave: 6. 4. 2018 0:00
Rok oddaje: 6. 5. 2018 0:00
Šifra:

Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče s parc.št. 575/1 k.o.Hrastje Mota. Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno.
CELOTNO BESEDILO NAMERE IN PONUDBE NA UPRAVNI ENOTI JE PRILOŽENO. POTREBNO SE JE PRIJAVITI NA UPRAVNI ENOTI.

Javni razpisi
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem
Datum objave: 6. 4. 2018 0:00
Rok oddaje: 30. 4. 2018 12:00
Šifra:

Občina Radenci objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja (stavbnega zemljišča za namen gojenja perutnine) v najem po metodi neposredne pogodbe, in sicer
1.) Zemljišče s parc.št. 642/58 (velikost celega zemljišča je 798 m2) k.o.Šratovci po izhodiščni ceni za najem 50,00 EUR.
Poleg najemnine mora najemnik plačati tudi DDV.
CELOTNO BESEDILO NAMERE O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM JE V PRILOGI.

 

Arhiv razpisov