Razpisi

Javni pozivi
JAVNI POZIV K ODDAJ PREDLOGOV ZA IZBOR NAJLEPŠE UREJENEGA KRAJA, NASELJA ...
Datum objave: 13. 8. 2018 8:00
Rok oddaje: 24. 8. 2018 20:00
Šifra: 2018/01-MDLG

J A V N I P O Z I V
k oddaji kandidatur za izbor najlepše urejenega kraja, naselja, okolice podjetja, ustanove, zavoda … na območju Občine Radenci za obdobje 2017 do 2018

Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva so kraji, naselja, okolice podjetij, ustanov, zavodov … na območju Občine Radenci. Komisija bo ocenjevala trajnostno urejenost kraja kot celote, posameznih manjših naselij, okolice podjetij, ustanov, zavodov …

Namen izbora je spodbuditi občanke in občane k skrbi za urejenost kraja bivanja in k zavedanju pomena urejenosti okolja celotne lokalne skupnosti.

Pogoji za prijavo
Predloge kandidatur lahko oddajo fizične in pravne osebe z bivališčem oziroma sedežem v Občini Radenci.

Rok in način prijave do 24. avgusta 2018.
Prijave, na predpisanih obrazcih (natisnjen na hrbtni strani tega dopisa) lahko oddate v fizični obliki zbira turistična pisarna TIC Radenci (na avtobusni postaji v Radencih od ponedeljka do petka od 9:00 do 16:00 ure in ob sobotah od 9:00 do 13:00 ure), možna pa je tudi elektronska oddaja prijave na e-naslov: info@ztsradenci.si.

Informacije
Občina Radenci: 02 566 96 10 ali 14, e-pošta: veras@radenci.si in
TIC Radenci: 02 565 18 89, e-pošta: info@ztsradenci.si.

Nagrade
Najboljši po izboru komisije bodo nagrajeni s posebnim priznanjem Občine Radenci.

Razglasitev in podelitev priznanj
bo v soboto 29. septembra 2018, okrog 18:00 ure v Zdravilišču Radenci, ko bomo obeležili svetovni dan turizma in svetovni dan srca.


Pa še priložnostno sporočilo Občinske komisije za ocenjevanje urejenosti krajev občanom: 'Prebivalci Občine Radenci poskrbimo za trajnostno - celoletno urejenost krajev, v katerih živimo, se šolamo, delamo in se družimo.'


Rade Bakračević,
predsednik Občinske komisije za ocenjevanje urejenosti krajev

Priponka: *Obrazec za podajo predloga

link: https://www.mojaobcina.si/radenci/razpisi/javni-poziv-k-oddaj-predlogov-za-izbor-najlepse-urejenega-kraja-naselja-.html


Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci v letu 2018
Datum objave: 21. 6. 2018 9:00
Rok oddaje: 31. 12. 2018 16:00
Šifra: 354-0014/2018-2

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) velikosti do 50 PE za stanovanjske objekte na območju Občine Radenci (v nadaljevanju: občina) v skladu s Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/15), Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št.30/2018).

 

Arhiv razpisov