Razpisi

Javni razpisi
Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu
Datum objave: 21. 7. 2017 0:00
Rok oddaje: 28. 8. 2017 12:00
Šifra: 12280-0004/2017

Kontakt:
Telefon: 02 566 96 10 (tajništvo), 02 566 96 13 (Jasna Divjak)
E-pošta: jasna.divjak@radenci.si

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci v letu 2017
Datum objave: 13. 3. 2017 0:00
Rok oddaje: 20. 12. 2017 0:00
Šifra: 354-0020/2015-73

Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci v letu 2017

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Radenci: http://www.radenci.si. Zainteresirane stranke jo lahko dvignejo tudi na sedežu Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, vsak delovni dan od 7. do 15. ure.

Dodatne informacije se lahko pridobijo po elektronski pošti: davorin.zamuda@radenci.si ali na telefonu: 02 / 5669-618, vsak delovni dan od 7. do 15. ure.

Popolne vloge se razvrstijo po datumu, uri in minuti prejetja. Pri prvotno nepopolnih vlogah, ki so bile dopolnjene, se kot čas oddaje vloge štejeta datum in čas oddane dopolnitve. V primeru, da je v seznam popolnih vlog uvrščeno več vlog, kot je na voljo sredstev, se sredstva razdelijo vlagateljem popolnih vlog na začetku seznama, glede na vrstni red (datum, ura in minuta prejema) in razpoložljiva sredstva.

V primeru premajhnih razpoložljivih finančnih sredstev za subvencije v proračunu za leto 2017 vsem upravičenim vlagateljem, se preostalim zagotovi izplačilo subvencij v naslednjem proračunskem letu prednostno pred objavo javnega razpisa, v okviru sredstev poračuna predvidenih za te namene.
Davorin Zamuda
Višji referent za okolje in prostor ter komunalno ureditev

Občina Radenci
Radgonska cesta 9
9252 Radenci
tel.: +386 2 566 96 10
fax: +386 2 566 96 20
e-pošta: obcina@radenci.si

 

Arhiv razpisov