Razpisi

Javna naročila
Ureditev 3. nogometnega igrišča na ŠRC Slatina
Datum objave: 20. 9. 2018 13:06
Rok oddaje: 2. 10. 2018 12:00
Šifra: 431-00015/2018


Javni razpisi
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM
Datum objave: 14. 9. 2018 8:00
Rok oddaje: 1. 10. 2018 11:00
Šifra: 3523-0005/2018-2

Občina Radenci objavlaja Javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem.

Enosobno občinsko stanovanje se nahaja na naslovu Paričjak 24 (stanovanje št. 1/ v pritličju, v izmeri 46,036 m2). Stanovanje bo dodeljeno na podlagi prednostne liste A, glede na socialne razmere prijavljenih prosilcev.

Priloga tega obvestila: - javni razpis,
- razpisna dokumentacija na spletni strani www.radenci.si/Razpisi.

Rok za oddajo prijave je 1. 10. 2018, do 11. ure (osebno vsak delovni dan v času obratovanja občinske uprave ali po pošti na naslov Občine Radenci).

Vse dodatne informacije dobite osebno na sedežu Občine Radenci (v času uradnih ur), na telefonski številki 02 566 96 10 ali po e-pošti: obcina@radenci.si.

Objava na spletni strani: https://www.mojaobcina.si/radenci/razpisi/javni-razpis-za-dodelitev-neprofitnega-stanovanja-v-najem-2015.html

Janez Rihtarič, župan

Javni razpisi
Razpis za redne volitve v Svet krajevne skupnosti Radenci in Svet krajevne skupnosti Kapela
Datum objave: 21. 8. 2018 0:00
Rok oddaje: 18. 11. 2018 0:00
Šifra: 0414-0001/2018-22

Štev.: 0414-0001/2018-22
Datum: 17.8.2018

Na podlagi prvega odstavka 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) ter 30. in 69. člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/11 in 67/15) izdaja župan Občine Radenci


RAZPISUJEM
REDNE VOLITVE V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI RADENCI IN SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI KAPELA


1. Redne volitve v Svet krajevne skupnosti Radenci in Svet Krajevne skupnosti Kapela se opravijo v nedeljo, 18. novembra 2018.

2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 3.9.2018.

3. Volitve vodi in izvede Občinska volilna komisija Občine Radenci.ŽUPAN OBČINE RADENCI,
Janez RIHTARIČ

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci v letu 2018
Datum objave: 21. 6. 2018 9:00
Rok oddaje: 31. 12. 2018 16:00
Šifra: 354-0014/2018-2

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) velikosti do 50 PE za stanovanjske objekte na območju Občine Radenci (v nadaljevanju: občina) v skladu s Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/15), Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št.30/2018).

 

Arhiv razpisov