Razpisi

Javna naznanila
JAVNO NAZNANILO
Datum objave: 12. 12. 2018 11:00
Rok oddaje: 12. 1. 2019 12:00
Šifra: 4224-0001/2018-24

Javno naznanilo o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in poziv k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Radenci za leto 2018.

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci v letu 2018
Datum objave: 21. 6. 2018 9:00
Rok oddaje: 31. 12. 2018 16:00
Šifra: 354-0014/2018-2

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) velikosti do 50 PE za stanovanjske objekte na območju Občine Radenci (v nadaljevanju: občina) v skladu s Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/15), Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št.30/2018).

 

Arhiv razpisov