Razpisi

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠOLNIN (obvestilo)
Datum objave: 13. 2. 2018 9:30
Rok oddaje: 15. 4. 2018 23:00
Šifra:

Spoštovani.

Na Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu RS izvajamo program 'Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc 2016-2018'.

Dne 23. 6. 2017 smo na svoji spletni strani in v Uradnem listu objavili javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I., kjer ustreznim prijaviteljem povrnemo stroške šolnin.

Za dodatne informacije ostajam na razpolago.

Najlepša hvala za sodelovanje in lep pozdrav,
Anja Krašna

Oddelek za projekte
DIR - Dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc
01 434 58 96
anja.krasna@sklad-kadri.si

Javni razpisi
Namera o ustanovitvi stavbne pravice
Datum objave: 12. 2. 2018 0:00
Rok oddaje: 27. 2. 2018 0:00
Šifra:

Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, objavlja namero o ustanovitvi stavbne pravice, za obdobje 99 let, po metodi neposredne pogodbe, na naslednjih nepremičninah:
- na delu zemljišča, parc. št. 591/3 (ID 2730328), k.o. 202 Kapelski Vrh, za stavbo št. 277.

Celotno besedilo namere je objavljeno v prilogi.

Javni razpisi
Namera o oddaji v najem
Datum objave: 12. 2. 2018 0:00
Rok oddaje: 27. 2. 2018 0:00
Šifra:

Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, objavlja namero o sklenitvi pogodbe za oddajo v najem dela stavbe 200-949-2, ki v naravi predstavlja poslovne prostore v poslovni stavbi št. 949, na naslovu Radgonska cesta 9G, 9252 Radenci.

Celotno besedilo namere je objavljeno v prilogi.

Javni razpisi
Namera o oddaji v najem
Datum objave: 12. 2. 2018 0:00
Rok oddaje: 27. 2. 2018 0:00
Šifra:

Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, objavlja namero o sklenitvi pogodbe za oddajo v najem dela stavbe 200-949-2, ki v naravi predstavlja poslovne prostore v poslovni stavbi št. 949, na naslovu Radgonska cesta 9G, 9252 Radenci.

Celotno besedilo namere je objavljeno v prilogi.

Javni razpisi
Javna dražba za prodajo nepremičnin v k.o.Kapelski Vrh (stanovanjska hiša Kapelski Vrh 78)
Datum objave: 31. 1. 2018 0:00
Rok oddaje: 21. 2. 2018 15:00
Šifra:

Kot celota oz.skupaj se prodajajo naslednje nepremičnine:

Katastrska občina Parc. št. Površina zemljišča v m2 Naslov stavbe na zemljišču
k.o.Kapelski Vrh (202) 9/3 482 Kapelski Vrh 78
k.o.Kapelski Vrh (202) 9/5 360
k.o.Kapelski Vrh (202) 8/1 150


Celotno besedilo javne dražbe in energetska izkaznica sta objavljeni v prilogi.

 

Arhiv razpisov