Občinska uprava

Župan

Župan občine Radenci je JANEZ RIHTARIČ.

Kontaktne informacije:

Uradne ure župana: po dogovoru 02 566 96 10

Podžupan

Podžupan občine Radenci je ALEŠ KAUČIČ.

Uradne ure podžupana: vsako sredo od 15:00-17:00.

Direktorica občinske uprave

Direktorica Občine Radenci MOJCA MAROVIČ.

Kontaktne informacije:

Področje prostorskega planiranja

Višji svetovalec za področje prostorskega planiranja, okolje ter gospodarske dejavnosti II NATAŠA TOPLAK.

Kontaktne informacije:

Pravne zadeve

Višji svetovalec za pravne zadeve II  JASNA DIVJAK.

Kontaktne informacije:

Družbene dejavnosti

Svetovalec za družbene dejavnosti III VERA SEVER.

Kontaktne informacije:

Krajevne skupnosti

Svetovalec za krajevne skupnosti III JANEZ IVANUŠA.

Kontaktne informacije:

Okolje in prostor ter komunalna ureditev

Višji referent za gospodarske javne službe in komunalno ureditev I DAVORIN ZAMUDA.

Kontaktne informacije:

Finance in računovodstvo

Računovodja VI TATJANA VRBANČIČ.

Kontaktne informacije:

Poslovni sekretar

Poslovni sekretar VI ZDENKA ŠTEFANEC.

Kontaktne informacije: