Aktualno

sreda, 7. december 2016
Objavljamo namero o sklenitvi služnostne pogodbe na zemljiščih s parcelno številko 734/2, 734/20, 715/2, 734/3, 734/15, 723/27, 734/4, 741/1, 734/19 v katastrski občini Radenci.
torek, 6. december 2016
Objavljamo namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišči s parcelno številko 734/22 in 734/24 v krajevni občini Radenci.
torek, 6. december 2016
Objavljamo namero o sklenitvi služnostne pogodbe za zemljišče s parcelno številko 506/12, katastrska občina 202 Kapelski vrh.
sreda, 23. november 2016
Dne 14. 10. 2016, je bil v Centru za ravnanje z odpadki družbe Saubermacher Slovenija d.o.o., v Sp. Porčiču pri Lenartu, podpis dogovora o pristopu k projektu LIFE »Gospodarjenje z E-odpadki...
sreda, 23. november 2016
Objavljamo ugotovitveno odločbo o statusu grajenega javnega dobra lokalnega pomena za parcelo s parcelno številko 645 v katastrski občini Šratovci.